HomeĐức TinHãy đuổi nữ nô lệ và con trai nó đi!

Hãy đuổi nữ nô lệ và con trai nó đi!

Tiên tri Ê-sai đã loan báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với người Ả Rập (Ê-sai 21:13-17). Những người Ả Rập xuất thân từ Ích-ma-ên, con trai cả của Áp-ra-ham. Mẹ của Ích-ma-ên là A-ga, là người nô lệ Ai Cập của Sa-ra. Như vậy, Ích-ma-ên cũng là anh của Y-sác, con thứ của Áp-ra-ham. Ích-ma-ên và Y-sác đều có cùng cha (Áp-ra-ham) nhưng khác mẹ (A-ga và Sa-ra). Giữa hai người con trai này có sự thù địch. Người Ả Rập là kẻ thù của Israel cho đến bây giờ. Do có mối quan hệ họ hàng với Israel, nên kẻ thù này được gọi là kẻ thù “từ bên trong”. Israel cũng có nhiều “kẻ thù từ bên ngoài”, như Ba-by-lôn, vì Ba-by-lôn không có họ hàng gì với Israel. Theo nghĩa này, người Ả Rập là kẻ thù của Israel từ bên trong. Điều này có ý nghĩa thuộc linh quan trọng đối với Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay.

Đức Chúa Trời đã hứa làm cho Áp-ra-ham trở thành một dân tộc lớn. Tuy nhiên có một vấn đề: Áp-ra-ham lúc đó không có con, vì vợ ông là Sa-ra bị vô sinh. Thời gian cứ trôi qua, khi Áp-ra-ham trên 80 tuổi thì ông mất kiên nhẫn. Vì vậy, ông đã cố gắng làm cho lời hứa của Đức Chúa Trời mau xảy ra. Ông lấy A-ga, nữ nô lệ của Sa-ra và sinh một người con trai là Ích-ma-ên. Tuy nhiên, kết quả chỉ gây ra nhiều vấn đề, cả cho đến ngày hôm nay! Nhưng nhiều năm sau đó, Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài, và Sa-ra cũng sinh ra một người con trai là Y-sác. Bấy giờ Áp-ra-ham có hai người con trai. Vậy ai là người thừa kế?
khải thị từ trời

Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại câu chuyện này trong Ga-la-ti 4:21-31 và áp dụng nó cho Cơ Đốc nhân chúng ta, là những người đang sống trong thời Tân Ước. Ông cho biết Ích-ma-ên tượng trưng cho xác thịt chúng ta: “Nhưng con của người nữ nô lệ được sinh ra theo xác thịt”. Tất cả chúng ta cũng được sinh ra bởi cha mẹ chúng ta, là xác thịt. Một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta đã tìm thấy Giê-su Christ, chúng ta tin Ngài và đã chịu báp-tem trong Đấng Christ. Chúng ta được sinh lại. Và đó là lần sinh thứ hai của chúng ta, nghĩa là sinh bởi Thánh Linh. Đó là Y-sác, người được sinh bởi Thánh Linh. Từ lúc đó, trong Cơ Đốc nhân chúng ta có hai “sự sống”: Đầu tiên là Ích-ma-ên, là xác thịt, và sau đó là Y-sác, được sinh bởi Thánh Linh. Một câu hỏi lớn được đặt ra là: trong hai sự sống này, chúng ta sống bởi sự sống nào? Mỗi ngày, Cơ Đốc nhân chúng ta phải lựa chọn một trong hai sự sống này. Chúng ta sống trong xác thịt hay sống trong tâm linh? Rất có thể là cả ngày chúng ta chỉ sống trong xác thịt, mặc dù chúng ta là những Cơ Đốc nhân đích thực, đã được sinh lại. Như vậy thì thật đáng sợ!

Có một số chỗ trong Kinh Thánh mô tả về xác thịt. Một trong những chỗ đó là Ga-la-ti 5:19-21: “Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ,…”. Công việc của xác thịt cũng được mô tả trong Rô-ma 1:29-31, Ê-phê-sô 4:19, 31 và Cô-lô-se 3:5, 8. Nếu Cơ Đốc nhân chúng ta sống bởi xác thịt, chúng ta sẽ gặt lấy sự chết và sự hư nát (xem Rô-ma 8:6, Ga-la-ti 6:8). Thậm chí cuối cùng chúng ta sẽ mất luôn phần thừa kế. Phao-lô nói điều này rất rõ ràng: “Thưa anh em, tôi muốn nói rằng, thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được”. Ở đây ông nói với các Cơ Đốc nhân rằng họ có thể không được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đừng bao giờ để xác thịt cướp đi phần thừa kế của chúng ta.

Tuy nhiên, lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng giữa xác thịt và tâm linh của một Cơ Đốc nhân luôn có một sự mâu thuẫn: “Nhưng như thuở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh, thì B Y GIỜ cũng vậy”. Không phải chúng ta cũng thường trải nghiệm điều này sao? Xác thịt chúng ta thường chống lại tâm linh nhiều như thế nào? Chúng ta rất muốn làm theo ý Đức Chúa Trời, nhưng lại không làm được vì xác thịt đấu tranh chống lại (xem Ga-la-ti 5:17, Rô-ma 8:7). Cũng giống như Ích-ma-ên đã chế giễu Y-sác năm xưa (Sáng Thế Ký 21:9). Chúng ta phải làm gì? Lời Chúa phán rằng: “Vậy những người thuộc về Christ Giê-su đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi” (Ga-la-ti 5:24). Chúng ta đã đóng đinh xác thịt rồi! Chúng ta cũng phải cùng tác động và “nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể” (Rô-ma 8:13).

Chúng ta cũng phải “giết chết những chi thể ở trên đất, như: dâm dục, ô uế,…” (Cô-lô-se 3:5). Chúng ta phải xử lý xác thịt như vậy. Chúng ta đừng bao giờ có ý nghĩ là thỏa hiệp với xác thịt. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng cuộc chiến này bởi Thánh Linh. Phao-lô nói rằng: “Hãy bước đi bởi Thánh Linh, như vậy anh em chắc chắn sẽ không thực hiện ham muốn của xác thịt”. Do đó, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải học để tuyệt đối như Sa-ra hồi trước. Bà đã nói với Áp-ra-ham: “Hãy đuổi nữ nô lệ và con trai của nó đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được thừa kế với con trai của người nữ tự do” (Ga-la-ti 4:30). Trong mọi lúc chúng ta phải cùng tác động và đuổi xác thịt chúng ta đi. Nếu mỗi ngày chúng ta không cùng tác động với ân điển và không xử lý xác thịt chúng ta theo cách này, thì cuối cùng chúng ta sẽ bị mất phần thừa kế. Như vậy, chúng ta sẽ không được vào vương quốc 1000 năm. Nếu vậy thì thật bi thảm! Vì thế hôm nay chúng ta phải tập để nhờ Thánh Linh mà giết mọi công việc của thân thể.

(Nguồn: himmlisches-jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,441FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất