Các Hội Thánh – Sa ngã và Phục hồi

“Chúa phán: Bởi vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; […]

Read more

Bí mật về Ba-by-lôn

Hai người đàn bà ở cuối Kinh Thánh và ý nghĩa của họ đối với Cơ Đốc giáo Lời mở đầu Kế hoạch Đức Chúa Trời đối với con người, theo Kinh Thánh Mời các bạn nhấn vào đây để […]

Read more

Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền

Lịch sử của Hội Thánh đã có nhiều bước phát triển sai lệch. Tuy vậy, cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn luôn khôi phục lại Hội Thánh theo đúng kế hoạch của Ngài. Một bước quan trọng của […]

Read more

Thời điểm cất lên

Chào anh em, hôm nay tôi muốn chia sẻ về thời điểm của sự cất lên đối với các tín đồ đang sống vào lúc Chúa trở lại. Còn đối với những Cơ Đốc nhân đã chết, chúng tôi sẽ […]

Read more