Hãy ra khỏi Ba-by-lôn

Bởi sự pha trộn với thế gian, sự sa ngã của Hội Thánh từ Bẹt-găm đến Thi-a-ti-rơ đã đạt đến điểm thấp nhất. Hội Thánh trở thành con điếm Ba-by-lôn (xem Khải Huyền 17). Trong Hội Thánh Thi-a-ti-rơ, Chúa Giê-su, […]

Read more

Chiến thắng thế gian

Thông điệp chính của Chúa về Hội Thánh ở Bẹt-găm vô cùng đáng sợ: Hội Thánh ở nơi có ngai vàng của Sa-tan (Khải Huyền 2:13). Đây là nơi nào? Đó là thế gian bởi vì cả thế gian nằm […]

Read more

Chịu khổ vì Đấng Christ

Thư gửi cho Hội Thánh ở Si-miệc-nơ rất ngắn: chỉ có 4 câu. Và cả 4 câu đều chỉ có một chủ đề duy nhất là: CHỊU KHỔ. Chịu khổ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi […]

Read more

Trở về với tình yêu ban đầu

Hội Thánh ở Ê-phê-sô không thiếu các việc làm. Hội Thánh thậm chí có thể phân biệt liệu các sứ đồ thời đó có nói sự thật hay không. Hội Thánh đã kiên trì và chịu đựng rất nhiều vì […]

Read more

Con Người ở giữa các chân đèn

Trong sách Khải Huyền chương 1, Chúa Giê-su Christ tự giới thiệu mình theo cách mà hầu như không ai biết Ngài. Mắt Ngài như một ngọn lửa, bàn chân Ngài như đồng phát sáng, và một thanh gươm hai […]

Read more

Cuộc chiến thuộc linh

Phao-lô nói trong 2.Cô-rinh-tô 10 rằng vũ khí của chúng ta không phải thuộc xác thịt. Chúng ta không chiến đấu chống lại máu và thịt. Chúng ta phải cầu nguyện để di chuyển các ngọn núi, qua đó ngăn […]

Read more
1 2 3 4