HomeChúa tái lâmThời điểm cất lên

Thời điểm cất lên

Chào anh em, hôm nay tôi muốn chia sẻ về thời điểm cất lên đối với các tín đồ đang sống vào lúc Chúa trở lại. Còn đối với những Cơ Đốc nhân đã chết, chúng tôi sẽ chia sẻ vào một dịp khác.

1. Mở đầu

Chúng ta bắt đầu với tuần lễ thứ 70 trong Đa-ni-ên 9:27 “Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần, hắn sẽ hủy bỏ việc dâng sinh tế và tế lễ thức ăn…”. Một tuần lễ ở đây không phải là bảy ngày mà là bảy năm. Sẽ có một giao ước, hay một hiệp định hòa bình giữa Israel và các nước Ả Rập, và hiệp định này sẽ kéo dài đúng bảy năm. Nội dung chính của hiệp định là cho phép người Do Thái dâng của lễ trên Núi Đền tại thành phố Jerusalem. Ngày nay, đây là điều không thể được. Tuy nhiên, nếu hiệp định này được ký kết thì sẽ bắt đầu bảy năm cuối cùng của thời đại này. Bảy năm này được chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3,5 năm: 3,5 năm đầu là giai đoạn hòa bình và an ninh, còn 3,5 năm sau là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời.

2. Trước cơn đại nạn

Khải Huyền 6:12-13 nói rằng: “Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất lớn; mặt trời trở nên tối như tấm vải lông đen, toàn mặt trăng trở nên đỏ như máu, các vì sao trên trời rơi xuống đất như cây vả ném những trái chưa chín của nó xuống khi bị cơn gió lớn làm lung lay”.

 Khải Huyền 7:9: “Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ mọi quốc gia, các bộ tộc, các dân tộc, và ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo choàng trắng, tay cầm cành cọ”.

Khải Huyền 8:1 “Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng khoảng nửa giờ”.

Kết hợp ba chỗ này thì chúng ta thấy rằng đầu tiên cái ấn thứ sau trong Khải Huyền 6 được mở ra. Kế đó, có một đám đông lớn ở trước ngai của Đức Chúa Trời. Khi ấn thứ bảy trong chương 8 được mở ra thì bắt đầu ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Như vậy, các tín đồ sẽ được cất lên khi ấn thứ sáu được mở ra. Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng vào thời điểm đó, không phải tất cả các Cơ Đốc nhân sẽ được cất lên mà chỉ có những trái đầu mùa.

Khải Huyền 14:1 và 4: “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và cùng với Ngài có một trăm bốn mươi bốn ngàn người… Họ là những người đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con”. Như vậy, chỉ có những trái đầu mùa mới được cất lên, cụ thể là những Cơ Đốc nhân đã chín đầu tiên. Việc Kinh Thánh nêu con số 144000 cũng nói lên rằng không phải tất cả các Cơ Đốc nhân, mà chỉ một phần nhỏ được cất lên mà thôi.

Khải Huyền 3:10 xác nhận điều này “Vì ngươi đã giữ lời kiên nhẫn của Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trên toàn trái đất, để thử thách những người đang sống trên mặt đất”. Câu này cho chúng ta biết điều kiện của sự cất lên là phải giữ lời kiên nhẫn của Chúa. Chỉ như thế thì chúng ta mới được giữ gìn trước giờ thử thách, nghĩa là trước 3,5 năm cuối.

Nhưng nếu không phải tất cả Cơ Đốc nhân được cất lên mà chỉ một phần thiểu số, thì những người bị bỏ lại sẽ ra sao?

3. Giữa cơn đại nạn

Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 12:17: “Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Giê-su”.

Khải Huyền 13:7 “Nó (con quái thú) cũng được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ”.

Hai câu này cho chúng ta thấy là sẽ có nhiều tín đồ ở trên trái đất trong giai đoạn 3,5 năm cuối. Con rồng sẽ giao chiến với họ, con quái thú cũng sẽ giao chiến với họ và sẽ đánh bại họ. Hắn sẽ bắt bớ và giết hại nhiều Cơ Đốc nhân. Nhưng mỗi khi một Cơ Đốc nhân bị con quái thú giết ở giữa cơn đại nạn thì người đó trở thành người tử đạo và được cất lên đến biển pha lê. Khải Huyền 15:2 chép rằng: “Tôi thấy có cái gì như biển pha lê trộn với lửa, và những người đã thắng con thú và hình tượng nó và con số của tên nó, họ đứng trên biển pha lê và cầm đàn hạc của Ðức Chúa Trời”. Những người này đã đối mặt với con thú và bị nó giết, rồi họ được cất lên biển pha lê.

Còn những Cơ Đốc nhân không được cất lên trước cơn đại nạn và cũng không phải là người tử đạo trong cơn đại nạn thì sao?

4. Sau cơn đại nạn

Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 14:15-16: “Có một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng gọi Ðấng ngồi trên mây rằng: Xin hãy ném lưỡi liềm của Ngài và gặt đi; vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín rồi! Ðấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của mình xuống đất, và cả mặt đất đều bị gặt”. Lúc kèn thứ bảy được thổi, các tín đồ còn lại sẽ được cất lên giữa không trung, cụ thể là trước tòa án của Đấng Christ. Tất cả các Cơ Đốc nhân sẽ xuất hiện ở đó. Chúa Giê-su Christ sẽ quyết định xem những Cơ Đốc nhân này sẽ làm gì trong 1000 năm tới. Có thể họ được thưởng hay sẽ bị trừng phạt một thời gian.

5. Kết luận

Có các thời điểm cất lên khác nhau. Chỉ một phần nhỏ được cất lên trước cơn đại nạn. Đa số Cơ Đốc nhân phải trải qua cơn đại nạn. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào trở thành một trái đầu mùa?

Chúng ta hãy đọc lại Khải Huyền 14:4-5 một lần nữa “Những người ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì vẫn còn trinh khiết. Họ là những người đi theo Chiên Con đến bất cứ nơi nào Chiên Con đi. Họ là những người đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con; trong miệng họ chẳng có lời dối trá nào, và họ không có tì vết gì”.

Đầu tiên phải trinh khiết, chưa bị ô uế bởi đàn bà
  • Giữ mình tinh sạch khỏi sự ô uế của Ba-by-lôn, là tôn giáo, và phải đi ra khỏi Ba-by-lôn như Khải Huyền 18:4 nói rằng: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó (Ba-by-lôn), để các ngươi khỏi bị dự phần vào những tội lỗi của nó, và để các ngươi khỏi đón nhận những tai họa của nó”. Ngày nay, phần lớn dân Chúa đang bị giam giữ ở Ba-by-lôn, bắt đầu từ Giáo Hội Công Giáo La Mã cho đến mọi giáo hội và mọi hệ phái, cũng như các truyền thống, nghi thức của Cơ Đốc giáo. Tất cả những điều đó đã làm các tín đồ bị ô uế và cản trở họ đi theo Chiên Con. Vì vậy, chúng ta phải ra khỏi đó.
  • Giữ mình trong sạch khỏi tội lỗi và những điều xác thịt. “Con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, và hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình, cùng với những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch” (2.Ti-mô-thê 2:22).
Chúng ta phải đi theo Chiên Con đến bất cứ nơi nào Chiên Con đi
  • Chúng ta phải vâng phục Đức Chúa Trời hơn là con người (Công Vụ 5:29). Chiên Con của Đức Chúa Trời phải đi trước chúng ta, và chúng ta theo Ngài từng bước một.
  • Chúng ta cũng phải sẵn sàng chịu khổ vì Đấng Christ. Chúa Giê-su đã nói điều này trong Ma-thi-ơ 16:24 “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Ta”. Sẵn sàng chịu khổ vì Chúa và vì ý Ngài cũng thuộc về tiêu chuẩn của trái đầu mùa.
Trở thành trái đầu mùa

Cơ Đốc nhân phải chín, nghĩa là trưởng thành thuộc linh như Hê-bơ-rơ 6:1 “Vậy chúng ta hãy từ bỏ những bài học sơ đẳng về Ðấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành”. Ngày nay, về mặt thuộc linh, vô số Cơ Đốc nhân đang ở giai đoạn con trẻ. Họ không trưởng thành thuộc linh. Nhưng nếu chúng ta muốn được cất lên, chúng ta phải lớn lên, phải truởng thành, thậm chí phải là những người trưởng thành đầu tiên.

Không có sự giả dối và không có tì vết
  • Cởi bỏ sự giả dối: Vậy anh em hãy cởi bỏ sự giả dối và mỗi người hãy nói thật với người lân cận của mình” (Ê-phê-sô 4:25). Chúng ta đừng nghĩ rằng Cơ Đốc nhân không có vấn đề gì với sự giả dối. Trong lúc chúng ta còn ở trong xác thịt, chúng ta phải cởi bỏ sự giả dối và tập nói sự thật một cách thẳng thắn.
  • Không có tì vết: Trong Ma-thi-ơ 5:48, Chúa Giê-su nói “Vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn”. Có nghĩa là chúng ta phải trở nên hoàn hảo như Cha trên trời. Yêu cầu này thật là cao làm sao. Nhưng để được cất lên, chúng ta phải thỏa tiêu chuẩn này.

Xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta hiểu rõ những điều này và xin Ngài ban cho chúng ta ý thức để chuẩn bị để đón Chúa trở lại. Không phải tất cả Cơ Đốc nhân sẽ được cất lên trước cơn đại nạn. Vì vậy, chúng ta phải theo đuổi Chúa và đi theo Chiên Con đến bất cứ nơi nào Chiên Con đi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa trong mọi lúc: “Chúa ơi, hãy làm con trở thành trái đầu mùa!”.

(www.himmlisches-jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,446FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất