Của lễ thiêu

Xin chào các bạn đến với video ngắn kế tiếp trong loạt bài thuyết trình của chúng tôi về sự thờ phượng thật. Hôm nay, chúng ta muốn xem xét kỹ lưỡng hơn về của lễ thiêu, một trong năm […]

Read more

Kinh nghiệm của lễ chuộc tội lỗi

Tất cả thầy tế lễ đều cần của lễ chuộc tội lỗi. Trong lễ tấn phong chức tế lễ trong Lê-vi Ký 8, của lễ chuộc tội lỗi ở vị trị đầu tiên và nó còn lớn hơn cả của […]

Read more