HomeĐức TinTàu Nô-ê, hình bóng của báp-tem

Tàu Nô-ê, hình bóng của báp-tem

Trong bức thư đầu tiên của mình, sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng câu chuyện về con tàu Nô-ê không chỉ là một tài liệu lịch sử đơn thuần. Đúng hơn, đó là hình ảnh báp-tem trong thời đại của Giao Ước Mới ngày nay. Phi-e-rơ viết: „Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết trong xác thịt, nhưng được sống ở trong Linh“ (1.Phi-e-rơ 3:18).

Chúa Giê-su Christ đã chịu đóng đinh vì tội lỗi của chúng ta. Sau khi chết, Ngài được Thánh Linh của CHÚA làm cho sống lại. Phi-e-rơ viết tiếp: „Bởi Linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài kiên nhẫn chờ đợi trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu chỉ một số ít, tổng số là tám tâm hồn, được cứu khỏi nước“. (1.Phi-e-rơ 3:19-20).

Bởi Thánh Linh, Chúa Giê-su Christ đã rao giảng sự phán xét cho các thiên sứ sa ngã vào thời Nô-ê. Xin nhắc lại, vào thời Nô-ê, các thiên sứ đã đến thế gian để giao phối bất hợp pháp với phụ nữ loài người (xem Giu-đe 6). Từ đó sinh ra những người khổng lồ (tiếng Do Thái: Nephilim; xem video này). Qua Nô-ê, người đang đóng tàu vào thời điểm đó, Chúa Giê-su đã rao giảng sự phán xét cho những thiên sứ này. Sau đó, cơn đại hồng thủy tràn qua cả trái đất và chỉ có tám tâm hồn được đưa qua nước một cách an toàn.

Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một lương tâm tốt

Bây giờ Phi-e-rơ đề cập đến thời Nô-ê và tiếp tục viết: „Ðó là hình bóng của báp-tem để cứu anh em, báp-tem không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một lương tâm tốt, nhờ sự sống lại của Giê-su Christ“ (1.Phi-e-rơ 3:21).

Do đó, lụt đại hồng thủy và con tàu Nô-ê là hình bóng của báp-tem. Báp-tem không phải là rửa thân thể bên ngoài như người Do Thái đã nghĩ vào thời điểm đó. Đúng hơn, đó là một lời cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một lương tâm tốt. Ví dụ, vào thời điểm Lễ Ngũ Tuần, chúng ta thấy người ta cầu xin Chúa ban cho lương tâm tốt. Trước khi chịu báp-tem, Phi-e-rơ nói với họ: “Hãy ăn năn” (xem Công Vụ 2:38). Họ đã ăn năn tội lỗi của mình và do đó được rửa sạch lương tâm bởi huyết của Chúa Giê-su. Chỉ vì lý do này, không thể làm báp-tem cho trẻ em! Trẻ nhỏ chưa ý thức được tội lỗi và không thể cầu xin Đức Chúa Trời ban cho lương tâm tốt. Do đó, báp-tem cho trẻ em là không có giá trị. Báp-tem chỉ được thực hiện khi người ta ý thức về sự thanh tẩy lương tâm.

Nhờ sự sống lại của Chúa Giê-su Christ

Phi-e-rơ cho biết rằng báp-tem cứu chúng ta nhờ sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Phi-e-rơ đã liên kết báp-tem với sự phục sinh của Chúa Giê-su như thế nào? Ông đã đọc lịch sử của Nô-ê trong Kinh Thánh. „Nước lụt phủ mặt đất suốt bốn mươi ngày. Mặt nước dâng cao, nâng tàu lên, khiến tàu nổi lên trên mặt đất“ (Sáng Thế Ký 7:17).

Chiếc tàu được nâng lênnổi lên trên mặt đất. Thật là một mô tả tuyệt vời! Qua đó Phi-e-rơ đã khám phá ra sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Giống như nước nâng tàu lên, Chúa Giê-su Christ đã chiến thắng sự chết nhờ sự phục sinh. Vì vậy, khi chúng ta chịu báp-tem, chúng ta được cứu nhờ sự phục sinh của Chúa Giê-su. Chúng ta đặt con người cũ vào sự chết và con người mới trong Đấng Christ trỗi dậy. Đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô xác nhận: „Hay là, anh em chẳng biết rằng tất cả chúng ta đã chịu báp tem trong Giê-su Christ, tức là chịu báp tem vào trong sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta đã được chôn với Ngài bởi báp tem vào trong sự chết, cho nên cũng như Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài trong sự sống lại của Ngài“ (Rô-ma 6:3-5).

Bởi báp-tem, chúng ta được báp-tem vào trong sự chết của Đấng Christ, vì chúng ta đi qua nước như con tàu Nô-ê. Nhưng đó không phải là tất cả. Một khi chúng ta ở trong nước của báp-tem, chúng ta được đem ra khỏi nước nhờ sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Vì vậy, giống như Nô-ê, chúng ta được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì từ đó chúng ta ở trong Đấng Christ (trong chiếc tàu thật). Bây giờ chúng ta có thể bước đi trong sự mới mẻ của sự sống và giống như Ngài trong sự phục sinh. Báp-tem thật tuyệt vời biết bao! Bạn đừng chần chừ nữa, nhưng hãy chịu báp-tem vào trong Đấng Christ!

(Dịch từ bài „Die Arche Noah: Ein Bild auf die Taufe“ của Himmlisches-Jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,442FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất