HomeChức Tế Lễ ThánhTro của con bò đỏ

Tro của con bò đỏ

Con bò đỏ là một dấu hiệu tận thế quan trọng. Gần đây nhất là vào tháng 9 năm 2022, năm con bò đỏ đủ tiêu chuẩn đã được đưa đến Israel, được nuôi ở đó nhằm mục đích thanh tẩy chức tế lễ. Kể từ đó, hàng nghìn Cơ Đốc nhân và người Do Thái trên khắp thế giới đã chờ đợi một trong những con bò này bị giết và bị thiêu, rồi tro của nó được dùng để thanh tẩy cho các thầy tế lễ và mọi thiết bị. Sau khi việc thanh tẩy này hoàn tất, việc dâng của lễ ở Jerusalem có thể bắt đầu. Nếu điều này xảy ra, không gì có thể cản trở lời tiên tri trong Đa-ni-ên 9:27 được ứng nghiệm và 3,5 năm cuối cùng của thời đại chúng ta có thể bắt đầu.

Không chỉ là một dấu hiệu tận thế

Nhưng điều mà nhiều tín đồ không biết: Con bò tơ đỏ không chỉ là một dấu hiệu tận thế. Đúng hơn, ngày nay, trong thời Tân Ước, các tín đồ trong phải trải nghiệm hiện thực của con bò tơ đỏ. Đối với đại đa số Cơ Đốc nhân, con bò tơ đỏ chỉ là một dấu hiệu tận thế, chỉ vậy thôi. Như vậy là không đủ! Chúng ta tuyệt đối phải kinh nghiệm hiện thực về con bò tơ đỏ trong Chúa Giê-su Christ, nếu không thì Lời Chúa về con bò tơ đỏ chẳng có ích gì cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô thậm chí còn nói về con bò tơ này và cho chúng ta thấy thực tại của nó trong Đấng Christ: 

Vì nếu huyết của dê đực và bò đực cùng tro của bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ để được thanh sạch về thân xác, huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình Ngài như một của lễ không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ thanh tẩy lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!” (Hê-bơ-rơ 9:13-14)

Hình bóng trong Cựu Ước

Trước tiên chúng ta hãy quay trở lại với hình bóng trong Cựu Ước. Để tẩy sạch chức tế lễ và mọi đồ dùng, dân Chúa vào thời Cựu Ước cần một loại nước thanh tẩy đặc biệt. Trong nước này có tro của một con bò cái tơ màu đỏ không tì vết: “Đây là quy định của luật pháp mà CHÚA đã truyền phán: Hãy nói với dân Israel, bảo họ mang đến con một con bò cái tơ màu đỏ không tì vết, không tật nguyền, và chưa mang ách…” (Dân Số 19:2).

Con bò cái tơ màu đỏ bị giết và huyết của nó được rảy bảy lần lên mặt trước của Đền Tạm. Sau đó, họ thiêu cả con bò và thu thập tro của nó. Bất cứ khi nào một người tiếp xúc với sự chết, tro này được trộn với nước, rồi hỗn hợp này được rắc lên người họ vào ngày thứ ba và thứ bảy:

Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong bảy ngày. Ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người ấy phải dùng nước tẩy uế này để thanh tẩy mình thì sẽ được tinh sạch; còn nếu ngày thứ ba và ngày thứ bảy người ấy không thanh tẩy mình thì không được tinh sạch” (Dân Số 19:11-12).

Lời này có liên quan gì đến chúng ta là những tín đồ trong thời Tân Ước ngày nay?

Thực tại trong Giao Ước Mới

Như đã đề cập ở trên, Hê-bơ-rơ 9:13-14 nói về tro của một con bò tơ cái. Tác giả cho chúng ta thấy rằng ngày nay Đấng Christ là hiện thực của con bò tơ này. Huyết Ngài tẩy sạch lương tâm chúng ta. Nhưng tẩy sạch lương tâm khỏi điều gì? Không chỉ làm sạch khỏi tội lỗi, mà còn khỏi những công việc chết. Con bò tơ đỏ không phải là của lễ chuộc tội lỗi hay của lễ chuộc sự vấp phạm. Nó còn hơn thế nữa. Con bò tơ đỏ này là một của lễ để làm sạch khỏi sự chết. Sự chết còn tồi tệ hơn tội lỗi. Do đó, việc làm sạch khỏi sự chết đòi hỏi một của lễ đặc biệt.

Nhận thức việc được thanh tẩy khỏi sự chết

Tất cả những người tin Chúa đều biết rằng Chúa Giê-su Christ là hiện thực của của lễ chuộc tội lỗi (xem Giăng 1:29; Ê-sai 53). Nhưng liệu chúng ta có nhận thức được rằng Ngài cũng chính là hiệnthực của con bò tơ đỏ? Chúng ta thường nhận thức rõ ràng về những tội mình đã phạm và thường xuyên thanh tẩy bản thân bằng huyết báu của Đấng Christ. Nhưng chúng ta thiếu nhận thức rằng chúng ta cần được thanh tẩy khỏi sự chết.

Cảnh báo về sự chết thuộc linh

Môi trường của chúng ta không chỉ đầy dẫy tội lỗi, mà còn đầy sự chết. Tất nhiên, ở đây nói đến sự chết thuộc linh. Đối với Hội Thánh ở Sạt-đe, Chúa Giê-su nói rằng Hội Thánh này đã chết (xem Khải Huyền 3:1). Chỉ riêng điều này cho thấy rằng Cơ Đốc nhân chúng ta thường tiếp xúc với sự chết thuộc linh. Thế gian và tôn giáo đầy dẫy sự chết thuộc linh. Thật không may, chúng ta không nhận ra được vì chúng ta có bất kỳ nhận thức nào về nó. Cuối cùng, sự chết ảnh hưởng đến chúng ta, cho nên chính chúng ta cũng chết về mặt thuộc linh.

Chúng ta làm nhiều việc cho Chúa, nhưng không nhận ra rằng đó là những công việc chết. Chúng ta tự do tiếp xúc với đủ loại người hoặc mọi vật mà không nhận ra rằng sự chết bắt nguồn từ họ. Đối với người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, Chúa Giê-su nói rằng bên trong họ chứa đầy xương chết và mọi sự ô uế (xem Ma-thi-ơ 23:27). Do đó, Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta về họ và bảo chúng ta giữ mình về những điều như vậy. Tại sao? Bởi vì sự chết phát ra từ họ và làm ô uế chúng ta.

Chúa Giê-su là hiện thực của con bò đỏ

Chúng ta phải làm gì khi bị ô uế do tiếp xúc với sự chết? Có lẽ chúng ta tiếp xúc với sự chết thuộc linh qua cuộc trò chuyện với một người theo tôn giáo. Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải đến với Đấng Christ là hiện thực của con bò tơ đỏ. Anh em hãy ý thức thanh tẩy chính mình khỏi sự chết. Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Vì vậy, nước thanh tẩy được rưới lên người bị ô uế vào ngày thứ ba, và sau đó lại rưới vào ngày thứ bảy. Điều này cho thấy việc thanh tẩy này nghiêm trọng như thế nào.

Đừng xem nhẹ sự chết thuộc linh. Chúng ta hãy học để trải nghiệm Đấng Christ là hiện thực của con bò cái tơ màu đỏ. Chỉ bằng cách này lương tâm của chúng ta mới hoàn toàn được sạch khỏi những công việc chết.

(Dịch từ bài “Die Asche der roten Kuh”  của Himmlisches Jerusalem)

RELATED ARTICLES
8,446FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất