HomeChức Tế Lễ ThánhSự xức dầu chỉ dành cho công việc của Chúa

Sự xức dầu chỉ dành cho công việc của Chúa

Giăng nhấn mạnh rằng chúng ta đã nhận được sự xức dầu từ Đấng Thánh. Ông cũng có thể viết rằng chúng ta đã nhận được sự xức dầu từ Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao ông lại nhấn mạnh từ “của Đấng Thánh”? Giăng muốn cho chúng ta thấy rằng sự xức dầu rất quý giá và nhạy cảm. Phao-lô cũng nói rằng chúng ta đừng làm buồn lòng Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Chúng ta đừng nghĩ rằng sự xức dầu sẽ tiếp tục phán với mình nếu chúng ta bận rộn với những điều không thánh khiết suốt ngày. Nếu muốn kinh nghiệm sự xức dầu nhiều hơn, chúng ta phải noi theo gương của Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói về Ngài như sau: „Người yêu sự công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người, đã xức dầu vui mừng cho Người, Khiến Người vượt trội hơn các bạn hữu mình“ (Hê-bơ-rơ 1:9).

Học cách lắng nghe sự xức dầu ngay từ đầu

Bất kỳ tín đồ nào cũng có thể lắng nghe sự xức dầu. Tín đồ không cần phải có nhiều năm kinh nghiệm hay học Kinh Thánh. Trái lại, ngay từ đầu tất cả những người mới tin Chúa nên học để không nghe theo nhiều tiếng nói, nhưng nghe theo sự xức dầu của Chúa bên trong họ.

Chúng ta cũng phải ý thức rằng bất cứ khi nào một người muốn tiến bước với Chúa, ma quỷ sẽ gửi đến nhiều kẻ chống Chúa, đó là những kẻ muốn gây xáo trộn và đánh lạc hước khỏi mục tiêu. Vì vậy, ngay từ đầu, chúng ta phải học cách lắng nghe tiếng nói của sự xức dầu.

Sự xức dầu dạy chúng ta sống trong Đức Chúa Trời

Giăng viết rằng sự xức dầu ở trong chúng ta. Nhưng đồng thời, sự xức dầu dạy chúng ta sống trong Đức Chúa Trời. “Sống” có nghĩa là một sự tương giao thường xuyên. Chúng ta đừng xúc với sự xức dầu quá ít, đừng như những người hàng xóm lâu lâu mới thấy mặt nhau một lần. Hãy tiếp xúc với sự xức dầu thường xuyên như những người sống chung nhà vời nhau. Thường thì chúng ta chỉ cầu nguyện một chút, đọc Kinh Thánh, tham dự buổi nhóm hoặc buổi thờ phượng. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta quay trở ra ngay, không còn thông công với Chúa nữa và làm công việc của riêng mình.

Sự xức dầu là để xây dựng nhà Đức Chúa Trời

Khi Môi-se làm dầu xức, không chỉ có A-rôn và các con trai ông được xức dầu. Toàn bộ Đền Tạm của Đức Chúa Trời cũng được xức dầu. Điều này cho thấy rằng sự xức dầu không phải chủ yếu để để hướng dẫn chúng ta về những điều của cuộc sống cá nhân. Sự xức dầu là để xây dựng chức tế lễ và nhà của Đức Chúa Trời. Vào Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời cũng không tuôn đổ Thánh Linh trên các môn đồ chỉ để họ được hưởng niềm vui và sự bình an của Thánh Linh. Ngài tuôn đổ Thánh Linh để các môn đồ nhận được sức mạnh làm chứng cho Chúa và chinh phục mọi người để xây dựng Hội thánh. Thi thiên 133 cũng cho chúng ta thấy rằng có một loại dầu xức đặc biệt khi Hội Thánh được xây dựng trong tình yêu thương anh em: „Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp biết bao! Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, Chảy xuống râu, Tức râu của A-rôn, Chảy xuống gấu áo người“ (Thi Thiên 132:1-2).

(Dịch từ bài „Die Salbung ist für Gottes Werk“ của Himmlisches-Jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,444FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất