Trở về với tình yêu ban đầu

Hội Thánh ở Ê-phê-sô không thiếu các việc làm. Hội Thánh thậm chí có thể phân biệt liệu các sứ đồ thời đó có nói sự thật hay không. Hội Thánh đã kiên trì và chịu đựng rất nhiều vì […]

Read more

Con Người ở giữa các chân đèn

Trong sách Khải Huyền chương 1, Chúa Giê-su Christ tự giới thiệu mình theo cách mà hầu như không ai biết Ngài. Mắt Ngài như một ngọn lửa, bàn chân Ngài như đồng phát sáng, và một thanh gươm hai […]

Read more