HomeHội ThánhCon Người ở giữa các chân đèn

Con Người ở giữa các chân đèn

Trong sách Khải Huyền chương 1, Chúa Giê-su Christ tự giới thiệu mình theo cách mà hầu như không ai biết Ngài. Mắt Ngài như một ngọn lửa, bàn chân Ngài như đồng phát sáng, và một thanh gươm hai lưỡi sắc bén ra từ miệng Ngài. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại theo trật tự Mên-chi-xê-đéc. Sứ đồ Giăng thậm chí không biết một Chúa Giê-su như vậy, mặc dù ông là “môn đồ được yêu” của Chúa. Khi Giăng nhìn thấy Ngài, ông đã ngã xuống dưới chân Ngài như chết. Tại sao Chúa Giê-su lại thể hiện mình theo như vậy?

Giăng không thấy Chúa Giê-su, Con Người, trong Khải Huyền 1 đang ở trên thiên đàng, như chúng ta nghĩ. Đúng hơn, Chúa Giê-su đang đi giữa bảy chân đèn bằng vàng. Bảy chân đèn bằng vàng này là bảy Hội Thánh. Thầy tế lễ thượng phẩm Giê-su đang làm gì ở giữa các chân đèn? Ngài chuẩn bị đèn. Ngài cắt tim đèn. Ngài đổ dầu mới vào đèn. Đó là công việc của thầy tế lễ thượng phẩm (xem Lê-vi Ký 24:1-4). Điều này có ý nghĩa gì đối với các Hội Thánh?

Chúa Giê-su muốn tỉa sửa các Hội thánh. Nhưng tại sao điều đó lại cần thiết? Bởi vì các Hội Thánh đã sa ngã. Đức Chúa Trời không hài lòng về tình trạng của họ. Hội Thánh Ê-phê-sô đã lìa bỏ tình yêu ban đầu, Hội Thánh Bẹt-găm thì yêu thế giới, Hội Thánh Thi-a-ti-rơ tràn đầy men của tôn giáo, Sạt-đe thì đã chết, còn Lao-đi-xê thì hâm hẩm. Chúa Giê-su có chấp nhận một Hội Thánh như vậy không? Không! Ngài phải phán xét Hội Thánh.

Chính vì lý do đó mà Chúa Giê-su bày tỏ mình là Con Người đáng khiếp sợ như vậy. Ngài yêu Hội Thánh, nên Ngài phải rửa sạch, thánh hóa và tỉa sửa Hội Thánh. Vì thế, Ngài phán trực tiếp với các Hội Thánh. Điều này làm cho sách Khải Huyền trở nên đặc biệt: Chúa Giê-su phán trực tiếp với Hội Thánh, chứ không chỉ với một người. Đối với Hội Thánh ở Lao-đi-xê, Ngài nói: “Những người Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải Huyền 3:19). Câu hỏi lớn đặt ra là chúng ta đã sẵn sàng để Ngài sửa phạt không?

Lịch sử cho thấy rằng các Hội Thánh đã không ăn năn. Chân đèn đã bị lấy đi và lời chứng của Chúa đã biến mất. Vậy hôm nay chúng ta làm gì? Chúng ta hãy suy nghĩ!

(Dịch từ bài “DER MENSCHENSOHN MITTEN UNTER DEN LEUCHTERN” của Himmlisches-Jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,442FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất