Những thứ này sẽ dẫn đến đâu?

Nghĩa vụ đeo khẩu trang, phong tỏa, và bây giờ là nghĩa vụ tiêm vắc-xin ngừa chống COVID-19? Hơn một năm qua, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Người ta sẽ làm bất cứ điều […]

Read more

Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời

Hôm nay, tôi muốn trình bày về ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, còn gọi là cơn đại nạn. Nhiều Cơ Đốc nhân biết từ “đại nạn”, nhưng Kinh Thánh gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức […]

Read more

Thời điểm cất lên

Chào anh em, hôm nay tôi muốn chia sẻ về thời điểm của sự cất lên đối với các tín đồ đang sống vào lúc Chúa trở lại. Còn đối với những Cơ Đốc nhân đã chết, chúng tôi sẽ […]

Read more