HomeĐức TinChỉ có một con đường dẫn đến đích!

Chỉ có một con đường dẫn đến đích!

Đức Chúa Trời đã tạo nên con người để con người trị vì trên trái đất (Sáng Thế Ký 1:26, Khải Huyền 1:6).

Sống trong tội lỗi, không có Chúa Giê-su
Kinh Thánh bày tỏ tình trạng thật của nhân loại: Tất cả mọi người đều đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời và làm nô lệ cho tội lỗi. Tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Dù con người có làm gì đi nữa thì cũng không thể được công chính trước Đức Chúa Trời. „Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không“ (Rô-ma 3:10). Nếu con người ở trong tình trạng này thì sẽ không được dự phần vào sự sống đời đời của Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ chịu sự phán xét của Ngài. Hình phạt là sự chết đời đời trong ở hồ lửa (2.Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9).
Sự cứu rỗi bởi đức tin và báp-tem
Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu và hoàn toàn nhận biết chân lý (1.Ti-mô-thê 2:4). Bởi đức tin vào Con của Ngài là Giê-su Christ và chịu báp-tem, chúng ta được tha thứ tội lỗi và nhận được sự sống đời đời. „Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội“ (Mác 16:16).
Con đường nên thánh
Sau khi được cứu rỗi, Cơ Đốc nhân phải đi trên con đường nên thánh. Vì thế, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho dân của Ngài: „Hãy biệt mình ra thánh và phải thánh, vì Ta là thánh“ (Lê-vi Ký 11:44; 1.Phi-e-rơ 1:16). Điều này có nghĩa là chúng ta phải biệt riêng mình ra cho Đức Chúa Trời và làm thầy tế lễ để phục vụ Ngài, bằng cách chúng ta thờ phượng Ngài bằng các của lễ thuộc linh, nhờ Chúa Giê-su Christ (1.Phi-e-rơ 2:5). Nếu hôm nay, chúng ta để Đấng Christ tể trị trong cuộc sống chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi trong hình ảnh của Ngài và qua đó cũng sẽ đủ tiêu chuẩn để cùng trị vì với Ngài trên trái đất này.
Đích: Cùng với Đấng Christ trị vì trên trái đất này
Ngay trước khi Giê-su Christ tái lâm, những Cơ Đốc nhân đã trở nên trọn vẹn sẽ được cất lên (Lu-ca 17:34-36). Sau đó, Đấng Christ sẽ trở lại trái đất này và mọi người sẽ thấy Ngài. Ngài sẽ trị vị trên trái đất cùng với những Cơ Đốc nhân đã được trọn vẹn, trong vòng 1000 năm. Vào thời điểm này, nếu một Cơ Đốc nhân không được trọn vẹn thì sẽ không được cùng trị vì với Đấng Christ, mà thay vào đó phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời để được phục hồi (Lu-ca 12:47). Sau 1000 năm, tất cả Cơ Đốc nhân sẽ được dự phần vào vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời ở trên đất (Khải Huyền 22:5).
(www.himmlisches-jerusalem.de)
RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất