HomeHội ThánhĐấng Christ là người xây thành của Đức Chúa Trời

Đấng Christ là người xây thành của Đức Chúa Trời

Vào thời dân Israel đang bị lưu đày ở Ba-by-lon, Đức Chúa Trời đã hiện ra với tiên tri Ê-xê-chi-ên và chỉ cho ông một đền thờ mới. Đền thờ này được mô tả chi tiết trong Ê-xê-chi-ên chương 40-48. Thậm chí Đức Chúa Trời còn cho Ê-xê-chi-ên biết chính xác những kích thước của đền thờ. Người xây dựng đền thờ này chính là Đấng Christ. Ngài đã hiện ra với Ê-xê-chi-ên để chỉ cho ông công trình xây dựng đền thờ: “… Kìa, có một người hình dạng như người bằng đồng. Người ấy đứng ở cổng, tay cầm một sợi dây gai và một thước đo” (Ê-xê-chi-ên 40:3).

Đấng Christ đã hiện ra với Ê-xê-chi-ên như một người bằng đồng. Trong sách Khải Huyền chương 1, Giăng thấy bàn chân Chúa Giê-su cũng bằng đồng. Đồng trong Kinh Thánh có nghĩa là sự phán xét. Điều này cho thấy Giê-su Christ luôn gắn liền với sự phán xét. Ngài phán xét tất cả những gì không phù hợp với bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là liên quan đến đền thờ Đức Chúa Trời, ngày nay là Hội Thánh. Ngày nay, các Cơ Đốc nhân thường có xu hướng mang những điều và phương pháp của thế gian như âm nhạc, tiền bạc, sự tôn kính con người, giải trí i, v.v. vào Hội Thánh hoặc chấp nhận những thứ ấy. Nhưng Chúa Giê-su không chấp nhận bất cứ điều gì trong Hội Thánh của mình mà không tương ứng với bản chất của Ngài. Chúng ta có thể thấy điều này trong Ê-phê-sô 5:27: “nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo”.

Ở đây chúng ta thấy Đấng Christ cầm một sợi dây và một thước đo trong tay. Trong những câu tiếp theo, Ngài dùng nó để đo đền thờ. Điều này cho thấy đền thờ phải được xây dựng chính xác theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nó không được phép xây theo quan niệm của loài người. Tuy nhiên, dân Chúa thì thường làm như vậy. Mỗi người tham gia công việc của Đức Chúa Trời, nhưng lại xây theo những gì mình thích và làm những gì mắt mình cho là đúng. Do đó, Đức Chúa Trời cảnh báo dân của Ngài thông qua Ê-xê-chi-ên: “Hỡi con người, hãy mô tả đền thờ cho nhà Israel để họ biết xấu hổ về tội lỗi mình. Hãy để họ đo theo kiểu mẫu nầy” (Ê-xê-chi-ên 43:10).

Câu này cũng có hiệu lực đối với Cơ Đốc nhân chúng ta. Đấng Christ phải là thước đo trong Hội Thánh ngày nay. Vì Ngài sống trong chúng ta, chúng ta phải học để làm tất cả bởi Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể xây dựng Hội Thánh theo cách mà chúng ta thích. Tất cả những gì chúng ta làm trong Hội Thánh phải phù hợp với tiêu chuẩn và thước đo của Đức Chúa Trời. Lời Chúa và Thánh Linh sống trong chúng ta phải hướng dẫn chúng ta trong việc này. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải có một tấm lòng sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi con đường không phù hợp với Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa làm chúng ta trở thành những người như vậy!

(Dịch từ bài “CHRISTUS, DER BAUMEISTER DER STADT GOTTES” của hochschul-bibelkreise.de)

RELATED ARTICLES
8,444FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất