Hội nghị mùa đông 2022: Thư 2 Phi-e-rơ

Qua hội nghị tuyệt vời này, Chúa đã phán với các Hội Thánh của Ngài. Trong lúc mong đợi Chúa đến, chúng ta siêng năng chuẩn bị mình:

“Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an” (2 Phi-e-rơ 3:14)

Tôi đang dịch các bài của hội nghị này. Các bài dịch xong sẽ được dần lên tải lên.

Các bạn có thể tải MP3 của hội nghị ở đây: https://cloud.angospel.com/index.php/s/9kECAFr5972HtqJ