HomeĐức TinDụ ngôn 10 trinh nữ: phần thưởng và hình phạt

Dụ ngôn 10 trinh nữ: phần thưởng và hình phạt

Trước tiên, chúng ta cần thấy rằng 5 trinh nữ dại không phải là những người vô tín. Chúng tôi đã chia sẻ điều này trong phần đầu tiên. Không giống như các trinh nữ dại, 5 trinh nữ khôn đã chăm sóc sự cứu rỗi tâm hồn của họ trong suốt cuộc đời mình (xem phần 2). Nhưng điều gì xảy ra với 10 trinh nữ sau khi họ sống lại từ cõi chết?

Phần thưởng: Được vào dự tiệc cưới

Chúng ta đã thấy rằng khi Chúa Giê-su tái lâm, tất cả các Cơ Đốc nhân (đã chết trước đó) sẽ sống lại từ cõi chết cùng một lúc. Nhưng sau khi sống lại, Đức Chúa Trời tạo ra một sự khác biệt. Ma-thi-ơ 25:10 nói rằng: „…Những người đã sẵn sàng thì đi với chàng rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.“

5 người khôn nhận được một phần thưởng là được vào tiệc cưới. Trong Khải Huyền 19:7-9, chúng ta thấy lễ cưới của Chiên Con sẽ đến và vợ của Chiên Con đã chuẩn bị như thế nào. Cũng từ điều này, chúng ta thấy việc chuẩn bị là cần thiết, giống như 5 người khôn đã chuẩn bị bằng cách tích trữ thêm dầu. Ngay sau chương 19, trong Khải Huyền 20:1-4, chúng ta thấy vương quốc 1000 năm sẽ bắt đầu trên trái đất. Vào cuối 1000 năm, Đức Chúa Trời giới thiệu Giê-ru-sa-lem Mới cho toàn thể vũ trụ như Cô Dâu đã được trang điểm cho Chiên Con (xem Khải Huyền 21:2). Ba đoạn này cho chúng ta thấy rằng tiệc cưới của Chiên Con sẽ diễn ra trong vương quốc 1000 năm. Tiệc cưới là phần thưởng dành cho 5 trinh nữ khôn vì họ đã chuẩn bị kịp thời. Thật vậy, họ có nhiều lý do để vui mừng và hân hoan (xem Khải Huyền 19:7)!

Hình phạt: bị ném ra ngoài

Nhưng chuyện gì xảy ra với 5 cô dại trong khi những người khôn vào dự tiệc cưới?

Chúa Giê-su nói với họ: „Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu“ (câu 12). Điều này không có nghĩa là Chúa Giê-su không biết đích danh những Cơ Đốc nhân này. Tất nhiên, Ngài biết họ là ai, nhưng Ngài không biết họ về việc vào dự tiệc cưới. Nó giống như việc Chúa Giê-su nhìn vào danh sách những người dự tiệc cưới và không tìm thấy tên của những người dại. Có thể nói tên của họ đã bị xóa khỏi danh sách những người tham dự. Điều này làm chúng ta nhớ lại Hội Thánh ở Sạt-đe, tên của những người đắc thắng sẽ không bị xóa khỏi sách sự sống (xem Khải Huyền 3:5). Nói cách khác, những ai không đắc thắng sẽ bị xóa tên khỏi “danh sách những người tham dự” tiệc cưới, không bị xóa mãi mãi mà bị xóa trong khoảng thời gian 1000 năm.

Chỗ tối tăm bên ngoài

Như chúng ta đã thấy, 5 người khôn được dự tiệc cưới và tận hưởng sự hiện diện của Chú Rể trong vương quốc 1000 năm với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Nhưng 5 người dại thì ở đâu? Chúa Giê-su phán: „Ta nói với các ngươi: Từ đông phương, tây phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng“ (Ma-thi-ơ 8:11-12).

Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rằng những người con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài chứ không phải những người không tin Chúa (hãy nhớ rằng 5 người dại cũng là những người tin Chúa). Họ bị loại khỏi tiệc cưới và bị ném vào chỗ tối tăm bên ngoài,  là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Điều này cho chúng ta thấy rằng trong giai đoạn vương quốc 1000 năm cũng có một nơi mà 5 người dại bị trừng phạt. Điều này cũng được xác nhận bởi Chúa Giê-su: „Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới thì nói với người ấy rằng: Nầy bạn, làm sao bạn vào đây mà không mặc trang phục tiệc cưới? Người ấy lặng thinh. Vua truyền cho các đầy tớ: Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng“ (Ma-thi-ơ 22:11-13).

Kết luận

Ngày nay, chúng ta phải mua thêm dầu cho các bình dầu của mình. Nghĩa là chúng ta phải quan tâm đến sự cứu rỗi trọn vẹn cho tâm hồn mình ngày hôm nay! Chúa Giê-su đã hứa rằng Ngài có thể cứu rỗi chúng ta một cách trọn vẹn, nếu chúng ta nhờ Ngài đến với Đức Chúa Trời và cộng tác với Ngài (xem Hê-bơ-rơ 7:25; Phi-líp 2:12-13). Vì khi cuộc sống của chúng ta kết thúc và chúng ta đứng trước mặt Chúa Giê-su, điều này trở nên nghiêm trọng: dầu của chúng ta có đủ để chúng ta được bước vào tiệc cưới không? Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu đựng bóng tối bên ngoài một thời gian trong giai đoạn vương quốc 1000 năm. Hôm nay chúng ta hãy khôn ngoan và hãy để tâm hồn của mình được Chúa cứu rỗi hoàn toàn!

(Dịch từ bài „Die 10 Jungfrauen: Belohnung und Strafe“ của Himmlisches-Jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,442FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất