HomeChúa tái lâmKế hoạch hòa bình Trung Đông được công bố

Kế hoạch hòa bình Trung Đông được công bố

Vào ngày 28/01/2020, tổng thống Trump đã giới thiệu và công bố kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestine. Theo quan điểm của Kinh Thánh, kế hoạch này đã đáp ứng được hai điểm quan trọng:

  1. Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt của Israel.
  2. Núi Đền ở Đông Jerusalem phải được mở ra cho các tín đồ của mọi tôn giáo để họ có thể thờ phượng hòa bình ở trên đó.

Kế hoạch hòa bình này nói đến điểm thứ hai như sau: Các nơi thánh ở Jerusalem nên được mở ra cho những người thờ phượng hòa bình và du khách của mọi niềm tin. Người của mọi tín ngưỡng nên được phép cầu nguyện trên Núi Đền/Haram al-Sharif, hoàn toàn tôn trọng tôn giáo của họ, kể cả thời gian cầu nguyện và các ngày lễ của mỗi tôn giáo, cũng như các yếu tố tôn giáo khác (Dịch từ câu sau trong kế hoạch hòa bình: “Jerusalem’s holy sites should remain open and available for peaceful worshippers and tourists of all faiths. People of every faith should be permitted to pray on the Temple Mount/Haram al-Sharif, in a manner that is fully respectful to their religion, taking into account the times of each religion’s prayers and holidays, as well as other religious factors”)

Đối với người Do Thái thì điều này có nghĩa như sau. Theo kế hoạch này, họ được “cầu nguyện” cũng như “thờ phượng” theo đúng qui định của Do Thái giáo. Điều này bao gồm chủ yếu việc dâng sinh tế và của lễ lên bàn thờ để có hương thơn đẹp lòng Đức Chúa Trời (xem sách Lê-vi Ký chương 1 đến chương 7).

Ngoài ra, kế hoạch này cũng quy định rõ rằng người Do Thái được phép dâng các sinh tế này theo đúng thời gian cầu nguyện và vào các ngày lễ. Các ngày lễ này bao gồm các lễ của CHÚA mà Lê-vi Ký 23 nói đến. Như vậy, kế hoạch này cho phép việc dâng sinh tế vào các dịp lễ của người Do Thái. Nếu kế hoạch này có hiệu lực thì lời tiên tri trong Đa-ni-ên 9:27 sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn:

Bởi quyền lực, thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và của lễ thức ăn. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định giáng trên kẻ hủy phá”.

Câu Kinh Thánh này cho biết các sinh tế và của lễ thức ăn sẽ bị bãi bỏ. Điều này có nghĩa rằng việc dâng sinh tế phải được cho phép, vì gần 2000 năm qua, người Do Thái bị cấm dâng sinh tế trên Núi Đền. Chính kế hoạch hòa bình của tổng thống Trump cho phép người Do Thái làm điều này. Như vậy, khi chúng ta thấy người Do Thái dâng sinh tế trên Núi Đền tại Jerusalem thì 7 năm cuối cùng của thời đại này sẽ bắt đầu.

Mời các bạn xem phim “Sự tái lâm của Chúa đang ở ngay trước cửa” để biết thêm chi tiết.

(Dịch từ bài “FRIEDENSPLAN VERÖFFENTLICHT” của www.himmlisches-jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,442FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất