HomeHội ThánhCông trình phục hồi của Đức Chúa TrờiSự phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối

Sự phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối

(Phần 2a của hội nghị thanh niên Công trình phục hồi của Đức Chúa Trời)

(Sáng Thế Ký 1:3‐5)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối trong chúng con. Xin hãy phán lời Ngài cho chúng con. Xin ban cho chúng con tâm linh của sự khôn ngoan và khải thị. Xin Chúa hãy mở mắt và mở lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn thấy thật rõ những gì Chúa muốn nói. Nếu Chúa nói thì có gì đó sẽ xảy ra. Bây giờ chúng con muốn kinh nghiệm điều này. Amen.

Ngợi khen Chúa! Tôi rất được khích lệ vì Chúa muốn cứu chúng ta. Chúa đã không ấn định chúng ta phải chịu sự phán xét nhưng để nhận được sự cứu rỗi. Đây là điều tuyệt vời! Chúa đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển của riêng Ngài. Đây không phải là một chuyện nhỏ mà là một sự kêu gọi rất cao. Tôi tin rằng Chúa phải làm cho chúng ta ý thức được nhiều hơn. Tối hôm qua, chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã chết trong tội lỗi, bị bao bọc bởi nước sự chết, ở dưới vực thẳm, ở trong bóng tối. Nhưng ngợi khen Chúa, Chúa muốn phục hồi chúng ta hoàn toàn.

A. Ánh sáng phải tỏa ra từ trong bóng tối

(2.Cô-rinh-tô 4:6)

Bây giờ, chúng ta hãy đến với ngày đầu tiên. Nó bắt đầu rất tuyệt vời. “Đức Chúa Trời phán” (câu 3). Amen. Chúa phải nói với chúng ta. Nếu Chúa không nói thì không có ích gì cả. Nhưng nếu Chúa phán thì có gì đó sẽ xảy ra. Câu đầu tiên mà Chúa nói trong Kinh Thánh chính là “hãy có ánh sáng”. Ngợi khen Chúa! Chúa phán “hãy có ánh sáng” thì chắc chắn phải có ánh sáng. Điều này thật dễ dàng, chính vì vậy chúng ta cần lời phán của Chúa. Trong những tuần trước, tôi đã đọc chương này nhiều lần, hầu như mỗi ngày. Và tôi thường nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy phán “hãy có ánh sáng” với con. Trong thời gian này, chúng ta nên nói với Chúa: “Chúa ơi, hãy chiếu sáng trong chúng con”. Tối hôm qua, Chúa đã bắt đầu soi sáng và Chúa đã nói với tôi. Mặc dù người anh em chia sẻ về bóng tối, nhưng điều này đã soi sáng trong lòng tôi, cho tôi thấy rằng trong tôi có vực thẳm, có bóng tối và tôi cần ánh sáng của Chúa. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa để thấy. Ma quỷ chỉ muốn làm chúng ta mù thôi, để chúng ta không thấy được ánh sáng này. Nhưng ngợi khen Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời thường hay phán, là Đấng ban ánh sáng trong lòng chúng ta.

Trong 2.Cô-rinh-tô 4:5-6 có chép rằng “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” Khi Chúa cứu chúng ta, chúng ta đã thấy được ánh sáng này và Chúa cũng muốn nhiều người trên trái đất cũng thấy được ánh sáng. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục phán: “Hãy có ánh sáng”. Chúng ta không chỉ cần ánh sáng một lần mà chúng ta luôn cần nó. Mặc dù chúng ta được cứu rồi, nhưng chúng ta vẫn cần nó. Chúa luôn muốn ban cho chúng ta ánh sáng này một cách mới mẻ, cho đến khi không còn bóng tối nào trong chúng ta nữa.

B. Đức Chúa Trời tách ánh sáng ra khỏi bóng tối

(Khải Huyền 22:5)

1. Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ sự tối tăm nào

(1.Giăng 1:5; Giăng 8:12)

Đức Chúa Trời nói về chính Ngài, rằng Ngài là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối nào. “Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (1.Giăng 1:5). Ha-lê-lu-gia! Đúng vậy, Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không có bất kỳ tối tăm nào, và Chúa cũng muốn trong chúng ta cũng không có sự tối tăm nào. Chúa muốn dẹp bỏ mọi bóng tối trong chúng ta. Đó là lời truyền giảng đầu tiên, là câu đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh, và cũng là thông điệp của ngày hôm nay: Đức Chúa Trời là ánh sáng và chúng ta cần ánh sáng để nhận ra tình trạng của mình.

Tối hôm qua chúng ta thấy rằng mình đã ở trong bóng tối. Tôi cũng phải nhìn nhận rằng tôi thường ở trong bóng tối. Chúa muốn soi sáng chúng ta. Khi ánh sáng của Ngài được tỏa ra, chúng ta có thể nhận ra mình đang ở trong bóng tối. Nếu không có ánh sáng, chúng ta không thể nhận ra được. Khi ở trong bóng tối thì chúng ta không thể thấy được gì cả. Ở trong một căn phòng tối, chúng ta không thể thấy được khuôn mặt nào. Nhưng khi có ánh sáng trong phòng thì chúng ta có thể thấy rõ từng khuôn mặt, thấy được từng người.

2. Nhận lấy ánh sáng

(Giăng 1:4-5, Rô-ma 7:18, Lu-ca 5:8, Thi Thiên 139:11-12)

Để nhận ra tình trạng của mình thì không đơn giản, nó chỉ có thể diễn ra được bởi ánh sáng. Chúng ta phải nhận ra được tình trạng của chính mình, vì chúng ta có một sự kêu gọi rất cao: Đức Chúa Trời muốn chúng ta có sự vinh hiển. Chúng ta cần thấy được rằng chúng ta thiếu sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta cần ánh sáng!

1.Giăng 1:6 nói rằng: “Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật“. Đây không phải là lời dành cho người vô tín mà dành cho chúng ta. Những người vô tín thì không thể tương giao được với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn được tương giao với Ngài thì chúng ta phải đi ra khỏi bóng tối. Chúng ta cần ánh sáng để nhận ra tình trạng của mình. Thật đơn giản để nói về ánh sáng, ai cũng có thể nói được. Nhưng chỉ để nói thôi thì không đủ, mà chúng ta cần phải có ánh sáng. Thật là tuyệt vời khi Đức Chúa Trời nói “hãy có ánh sáng” thì có ánh sáng. Chúa không chỉ nói về ánh sáng, mà khi Chúa nói thì nó có tác dụng. Ngợi khen Chúa! Tôi rất được khích lệ vì chúng ta có một Đức Chúa Trời như vậy. Ngài muốn cứu chúng ta ra khỏi mọi bóng tối và Ngài cũng muốn tương giao với chúng ta. Thật là tốt để nhận ra chính mình. Chúng ta thường nhận ra tình trạng của người khác mà không nhận ra tình trạng của chính mình. Chúng ta thường chỉ ra sai lầm của người khác. Tôi tin rằng chỉ trích người khác là không tốt mà chúng ta cần nhận ra chính mình đầu tiên. Chúng ta phải thấy rằng mỗi người trong chúng ta thường ở trong bóng tối và thường ở dưới vực thẳm. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa cho chính chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng: “con cần ánh sáng của Chúa, con muốn nhận ra những điều không ổn ở bên trong con. Xin cho con biết nơi nào trong con có bóng tối”. Lòng chúng ta cần ánh sáng của Chúa. Tôi thấy câu Phao-lô nói trong 2.Cô-rinh-tô 4:6 rất là hay: Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta. Chúa không soi sáng trong lòng của người khác mà Chúa muốn soi sáng trong lòng chúng ta. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa, và chúng ta cũng phải yêu ánh sáng của Ngài. Thật là tốt khi ở trong ánh sáng của Chúa, vì nó chữa lành chúng ta.

Ánh sáng của Chúa mang đến sự sống, chúng ta biết rằng ánh sáng là điều kiên tiên quyết của sự sống. Nếu không có ánh sáng thì không có sự sống. Chính vì vậy câu đầu tiên mà Đức Chúa Trời phán là hãy có sự sáng. Ngợi khen Chúa vì Chúa muốn mang lại sự sống. Do đó, chúng ta cần nhiều kinh nghiệm với ánh sáng hơn nữa.

3. Huyết Chúa rửa sạch chúng ta

(1.Giăng 1:7-9; Khải Huyền 12:11, Công Vụ. 3:19-20)

Chúng ta hãy đọc tiếp 1.Giăng 1:7-8: “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác“. Thật là tuyệt vời! Huyết của Chúa rửa sạch chúng ta. Huyết Ngài là huyết báu, có thể làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Ngợi khen Chúa! Chính vì vậy chúng ta cần xưng nhận tội lỗi chúng ta ra với Chúa. Nếu chúng ta nói mình không phạm tội thì chúng ta không chỉ lừa dối người khác mà còn lừa dối chính mình nữa. Hãy nói với Chúa: “Chúa ơi con đang ở trong vực thẳm, bây giờ con cần ánh sáng của Chúa. Con đang ở trong nước biển chết, bây giờ con cần sự sống của Ngài. Hãy cứu con bởi huyết của Chúa”. Huyết của Ngài tẩy rửa chúng ta, làm chúng ta sạch, thậm chí ban cho chúng ta sức mới nữa. Khải Huyền 12 nói rằng những người đắc thắng nhờ vào huyết Chiên con. Ngợi khen Chúa!

Huyết này thật tuyệt vời, làm chúng ta được thánh khiết. Nhờ đó, chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời và có thể đi trong ánh sáng được. Chỉ có ánh sáng thì không đủ, chúng ta không chỉ có ánh sáng mà chúng ta phải đi trong ánh sáng nữa. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta nên nói với Chúa: “Chúa ơi, con muốn ở trong ánh sáng”. Ở trong ánh sáng của Chúa, chúng ta không thể che giấu gì cả. Chúng ta đừng che giấu gì với Chúa cả, mà chúng ta hãy xưng nhận nó ra trong ánh sáng. Như vậy Chúa mới tẩy sạch chúng ta được. Nếu chúng ta che giấu nó, Chúa không thể làm sạch chúng ta được. Trong thời gian này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho ánh sáng, không chỉ ngày hôm nay mà mỗi ngày.

4. Tích cực thực hiện việc phân tách ánh sánh ra khỏi bóng tối

(Rô-ma 13:12)

Chúa không chỉ ban ánh sáng mà Chúa còn làm nhiều hơn nữa. Chúa phân tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Chúa không chỉ dừng lại ở đó mà còn đặt tên sự sáng là ngày, Chúa gọi rõ bóng tối là đêm. Chúng ta cần phải nêu rõ: đây là bóng tối, đây là ánh sáng. Đức Chúa Trời là ánh sáng và tội lỗi là ở trong bóng tối. Nhận biết bóng tối của mình chưa đủ, mà chúng ta cần phải gọi tên nó và hãy phơi bày nó ra nữa: “đây là bóng tối”. Hãy ăn năn và quay trở lại, đừng ở trong bóng tối nữa! Hãy nói với Chúa rằng: “con đang ở trong bóng tối, con muốn đi vào ánh sáng. Con ăn năn, con không muốn ở trong tình trạng này nữa”. Chúng ta hãy thực hành điều này. Chúng ta hãy luyện tập phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta rời bỏ bóng tối và quay lại với ánh sáng, cho đến khi nào không còn bóng tối nào trong chúng ta nữa.

Tối hôm qua, chúng ta đã thấy được thực trạng ban đầu cả trái đất là hỗn độn, trống không và chìm trong bóng tối. Thật là tốt khi chúng ta thấy được kết thúc của trái đất sẽ như thế nào và mục đích của Đức Chúa Trời là gì ở cuối Kinh Thánh. Chúng ta hãy đọc Khải huyền 22:4 “Đêm không còn có nữa“. Ha-lê-lu-gia! Không còn đêm nữa! Đó là mục tiêu, và bây giờ chúng ta muốn đạt được mục tiêu này. Chúa muốn dẹp bỏ mọi đêm tối, và Ngài muốn cùng làm với chúng ta. Ngày nay, Chúa muốn phân tách ánh sáng và bóng tối trong chúng ta. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để sự phục hồi của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 1 được diễn ra. Để có sự sống thì phải có sự phân tách này. Nếu chúng ta ở trong bóng tối thì không có sự sống. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta có nhiều ánh sáng hơn và làm bóng tối giảm đi. Thật là tuyệt vì cuối cùng sẽ không còn đêm nữa. Ngợi khen Chúa!

Chúng ta cũng cần phải cộng tác với Chúa vì sự phân tách này không diển ra một mình mà chúng ta cần phải gọi rõ ra: đây là ánh sáng, đây là bóng tối. Điều quan trọng không phải là đúng hay sai, mà quan trọng là chúng ta có ánh sáng của Chúa hay không. Như vậy, chúng ta mới nhận ra được bóng tối và Chúa muốn phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối. Ở đây nói nếu chúng ta xưng tội mình, nghĩa là chúng ta nêu rõ nó, thì Chúa mới tha thứ chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Chúng ta hãy từ bỏ mọi điều gian ác, mọi tội lỗi, hay phán xét nó, vì Chúa nói rằng trong Chúa không có bất kỳ bóng tối nào cả. Chúng ta hãy xét đoán mọi bóng tối trong chúng ta. Amen.

RELATED ARTICLES
8,444FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất