144000 trái đầu mùa trong Khải Huyền 14

Sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ cho Ngài (xem Khải Huyền 1:5-6) Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta […]

Read more

Những thứ này sẽ dẫn đến đâu?

Nghĩa vụ đeo khẩu trang, phong tỏa, và bây giờ là nghĩa vụ tiêm vắc-xin ngừa chống COVID-19? Hơn một năm qua, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Người ta sẽ làm bất cứ điều […]

Read more