Thế giới hỗn loạn, còn Đức Chúa Trời ở đâu?

Featured Video Play Icon

Trong vòng một năm, cuộc khủng hoảng corona đã làm tê liệt mọi thứ làm mọi người có niềm vui và hy vọng: Các kỳ nghỉ, lễ kỷ niệm, tiếp xúc xã hội. Thế giới dường như đang chìm vào hỗn loạn. Hậu quả là những nỗi sợ hãi về tương lai, những lo lắng và không chắc chắn. Nhiều người hỏi: Chúa ở đâu?