Luciferin trong vắc-xin mRNA

Tôi nghĩ các bạn, đặc biệt là những người tin Chúa, cần biết điều này trước khi tiêm vắc-xin covid-19. Trong các vắc-xin dùng công nghệ mRNA như Pfizer và Morderna có một thành phần có tên là luciferase. Lucifer […]

Read more

Tất cả sẽ dẫn đến đâu?

Đại dịch Corona đã làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang dần quen với thực tế là sự giãn cách xã hội đã làm cho việc mua sắm, công việc và du lịch […]

Read more

Những thứ này sẽ dẫn đến đâu?

Nghĩa vụ đeo khẩu trang, phong tỏa, và bây giờ là nghĩa vụ tiêm vắc-xin ngừa chống COVID-19? Hơn một năm qua, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Người ta sẽ làm bất cứ điều […]

Read more

Hãy chuẩn bị để gặp Chúa!

Hôm nay, chúng ta thực sự sống trong thời đại chưa từng có! Khi các môn đồ hỏi Chúa Giê-su về các dấu hiệu cho sự trở lại của Ngài là gì, Ngài trả lời trong sách Lu-ca 21:11 “Sẽ […]

Read more