Chiến tranh – Lạm phát – Dịch bệnh & Có một lối thoát!

Featured Video Play Icon

Tất cả kết hợp lại với nhau: Đầu tiên là Corona, sau đó là chiến tranh và sự mất giá lớn của đồng tiền. An ninh của chúng ta đang giảm sút và nỗi sợ hãi đang lan rộng. Nhưng có một sự chắc chắn không gì lay chuyển được. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta có nắm bắt điều này không?