HomeĐức TinCon đường của sự sống

Con đường của sự sống

Ăn và uống Chúa

Trong Giăng 7:37-39: “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Ðức Chúa Giê-su ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó để chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Ðức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Ðức Chúa Giê-su chưa được vinh hiển“. Tất cả chúng ta đều cần Thánh Linh. Nếu không có Thánh Linh thì chúng ta có điều gì?

Ăn và uống được nhắc đến nhiều trong Kinh Thánh. Điều thực tế này chỉ phải tác động thêm vào lý trí, vào trong lòng và vào trong bản thể bề trong anh em nữa, và anh em cũng phải làm điều đó! Hãy thưa với Chúa: “Con muốn ăn và uống Chúa!” Điều này lại mang anh em trở về với cây của sự sống và nước của sự sống trong sách Sáng Thế Ký chương 2. Việc ăn và uống này phải đồng hành cùng anh em trong toàn bộ đời sống Cơ Đốc. Nếu không, anh em sẽ trở thành Cơ Đốc nhân khốn khổ với nhiều hiểu biết nhưng không có sự sống; anh em sẽ dễ bị nản lòng. Anh em tuy là Cơ Đốc nhân, nhưng không mạnh mẽ và thất bại hoài. Anh em có muốn là một Cơ Đốc nhân như thế trong nhà của Đức Chúa Trời không? Trong nhà của Ngài phải luôn có nhiều thức ăn. Tôi thấy chỗ tuyệt nhất trong một căn nhà chính là nhà bếp. Tôi và vợ tôi dùng nhiều thời gian ở đó. Nhà bếp là phần quan trọng nhất của căn nhà, vì nơi đó có thức ăn. Và như thế anh em tồn tại! Anh em phải ăn và uống. Nếu anh em không biết phải làm điều này như thế nào, anh em không thể là Cơ Đốc nhân vui vẻ và sẽ có nhiều nan đề. Tuy nhiên, nếu anh em được nuôi dưỡng, anh em sẽ đầy dẫy niềm vui, sẽ không mất đi sự kiên nhẫn của mình và sẽ được thỏa lòng.

Trong Khải Huyền 2 chúng ta đọc: Ai có tai, hãy nghe những gì Thánh Linh phán – không phải những gì Kinh Thánh nói mà là những gì Thánh Linh phán. Chỉ có sự dạy dỗ trong Kinh Thánh thì không đủ. Phải là Thánh Linh – những điều mà Thánh Linh phán trong Lời Ngài: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Ðức Chúa Trời” (câu 7). Điều này có nghĩa: Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho cái gì đó để học không? Không! Mà là: Ta sẽ cho người đó ăn. Anh em không muốn ăn sao? Hãy học ăn trái Cây Sự Sống.

Câu 17a nói rằng: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh: Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín“. Và trong Khải Huyền 3:20: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta“. Ở đây nghĩa là gì? Ta sẽ nghiên cứu Kinh Thánh với người ấy phải không? Không, Ta sẽ ăn bữa tối với người ấy. Thức ăn đó là gì? Đó là thức ăn thuộc linh. Chúa sẽ sửa soạn cho anh em một bữa ăn tuyệt vời. Chúa muốn điều đó. Anh em không cần một lớp học Kinh Thánh mà là một buổi nhóm để ăn!

Và trong chương bảy, Chúa Giê-su làm gì với những người được cất lên với Ngài? “Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sự sống” (câu 16-17a). Chúa muốn dẫn dắt anh em đến đó – không phải đến trường Kinh Thánh mà là đến suối nước sự sống.

Chúng ta hãy đọc trong chương 12. Người đàn bà không được cất lên mà phải trốn trong đồng vắng: “Còn người đàn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó bà có một nơi ở mà Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị, để được nuôi dưỡng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” (câu 6). Bà có phải học phụ đạo giờ Kinh Thánh trong 1260 ngày không? Không! Bà phải đi vào đồng vắng để được nuôi dưỡng trong 3,5 năm vì bà đã bị thiếu ăn.

Bây giờ chúng ta nhảy qua chương 22 câu 1-2: “Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Ðức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân“. Cây Sự Sống có mặt tại đây, trái của nó để cho chúng ta thưởng thức. Tôi thực sự mong mỏi rằng chúng ta học cách nếm và để thưởng thức mọi sự giàu có của Chúa Cứu Thế và trái của Thánh Linh. Điều này phải là sự thưởng thức chân thật của chúng ta.

Dĩ nhiên còn câu 17 nữa: “Thánh Linh và cô dâu cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, hãy đến. Kẻ nào muốn, hãy nhận lấy nước sự sống miễn phí!” Ai muốn, hãy đến để học? Không! Ai khát, hãy đến và nhận lấy nước sự sống miễn phí!

Và câu 14: “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình để được quyền đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” Họ hưởng được quyền lợi gì? Để học Kinh Thánh và để nghiên cứu Kinh Thánh? Không, họ được quyền ăn trái của Cây Sự Sống và bước qua các cửa để vào trong thành.

Anh em phải lớn lên, phải ăn và xây dựng. Đó là con đường để vào thành và được xây dựng. Cảm tạ Chúa về sự tẩy rửa bởi huyết Chúa và quyền được ăn trái của Cây Sự Sống. Sau đó chúng ta có thể hoàn thành chương trình tuyệt diệu của Đức Chúa Trời và xây dựng thành.

Từ mở đầu đến kết thúc Kinh Thánh đều nói đến: ăn và uống. Quyển sách này là một thực đơn thiêng thượng, đã sửa soạn cho chúng ta bữa ăn thuộc linh để chúng ta thưởng thức. Tôi chúc anh em ăn ngon miệng! Ngợi khen Chúa!

RELATED ARTICLES
8,449FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất