HomeChúa tái lâmLời tiên tri về tận thế của Chúa Giê-su trong Lu-ca 21:9-12

Lời tiên tri về tận thế của Chúa Giê-su trong Lu-ca 21:9-12

Lời tiên tri về tận thế của Chúa Giê-su trong Lu-ca 21:9-12 Nhưng khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nó nghịch cùng nước kia; sẽ có động đất lớn, có đói kém và dịch bệnh trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Nhưng trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc

RELATED ARTICLES
8,442FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất