HomeĐức TinMa-la-chi: Sứ giả của Ta

Ma-la-chi: Sứ giả của Ta

Người ta không biết liệu Ma-la-chi là tên của một tiên tri hay tiên tri này có một cái tên khác. Nhưng dù ai đã viết sách Ma-la-chi đi nữa thì người đó là sứ giả của Chúa. Từ “Ma-la-chi” có nghĩa là sứ giả hay người được sai. Trong bản Kinh Thánh Septuagint, từ Ma-la-chi được dịch thành “Angelos”, là thiên sứ hay sứ giả. Vậy một sứ giả là gì? Sứ giả là người truyền thông điệp của người gửi chứ không phải thông điệp của mình. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi vì một sứ giả phải trung thành. Nếu một sứ giả đọc thông điệp nhưng không đồng ý và thay đổi nó, thì anh ta là một kẻ lừa dối, không còn là một sứ giả trung thành. Vì vậy, một sứ giả trung thành phải truyền tải chính xác thông điệp mà Chúa trao cho dân Ngài. Một sứ giả tốt cũng phải biết người gửi rất rõ. Nếu anh em không quen biết Đấng Tối Cao và thông điệp mà Ngài muốn ban cho dân Chúa, anh em sẽ truyền thông điệp gì đến cho họ? Anh em cần biết điều gì đang ở trong lòng Chúa và điều Ngài muốn truyền cho dân Ngài. Vì vậy, anh em phải là những người tìm kiếm; lòng anh em phải trong sạch và tâm trí phải được đổi mới. Như thế, Ngài mới có thể phán với anh em.

Là những sứ giả trung thành, khi nhận được lời phán của Ngài, chúng ta phải truyền lại những gì Ngài đã phán. Đừng thêm hoặc bớt một từ, nhưng hãy là một sứ giả trung thành. Ngay cả khi người ta không muốn nghe, chúng ta vẫn phải nói lời Chúa cách trung tín. Chúa đã ban cho Ê-xê-chi-ên thông điệp của Ngài cho dân, dù biết rằng dân tộc Ngài là một dân cứng cổ (xem Ê-xê-chi-ên 2:3-5). Đức Chúa Trời thậm chí còn cảnh báo Ê-xê-chi-ên rằng nếu ông không truyền thông điệp của Ngài, tội lỗi của họ sẽ đổ lên đầu ông (xem Ê-xê-chi-ên 3:17-21). Vì vậy, hãy trung thành và nói những gì Chúa nói, dù mọi người có muốn nghe và đồng ý hay không. Thông thường, không ai muốn nghe những gì Chúa phán. Hãy hiểu những gì Ngài phán và hãy là những sứ giả trung thành! Đừng thay đổi sứ điệp của Chúa, nhưng hãy trung thành nói những gì Ngài đã phán.

(Dịch từ “Malaechi – Meine Bote“)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất