HomePhúc ÂmTừ bóng tối đến ánh sáng

Từ bóng tối đến ánh sáng

Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là ai, tình trạng của loài người như thế nào, Ngài yêu chúng ta ra sao và kế hoạch của Ngài đối với trái đất là gì?

1) Đức Chúa Trời là ánh sáng

Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. (1 Giăng 1:5)

Chúa Giê-su phán: Ta là ánh sáng của thế gian. (Giăng 8:12)

2) Thế giới chìm trong bóng tối

Vì nầy, bóng tối sẽ bao trùm quả đất và tối tăm che phủ các dân (Ê-sai 60:2)

Cả thế giới nằm trong tay của Ma Quỷ (1 Giăng 5:19)

3) Một cuộc sống không có Đức Chúa Trời là bóng tối

Anh em đã không có Đấng Christ […] không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời.(Ê-phê-sô 2:12)

Tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:8)

4) Bóng tối đến từ đâu?

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 5:12)

Bởi sự không vâng lời của người đầu tiên là A-đam mà tội lỗi và sự chết đã đi vào trong loài người, và nó đã ở trong chúng ta từ lúc mới được sinh ra. Vì thế chúng ta bị xa cách Đức Chúa Trời và sống trong bóng tối.

5) Kết quả của bóng tối

Tranh cãi, hận thù, ghen ghét, nóng giận, chiến tranh, tình dục vô đạo đức, say xỉn, nổi loạn

6) Bóng tối gia tăng là dấu hiệu tái lâm của Chúa Giê-su

Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn.

Vì người ta sẽ trở nên ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, ô uế (2 Ti-mô-thê 3:1-2)

7) Cuộc sống trong bóng tối sẽ dẫn tới đâu?

Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, xa cách mặt Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

8) Con đường dẫn tới ánh sáng

Chúa Giê-su phán: “Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta sẽ không còn ở trong bóng tối” (Giăng 12:46).

Tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện bằng cách sai Chúa Giê-su, Con của Ngài, đến để tất cả những ai tin vào Người đều có thể đến với ánh sáng. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta hai bước để thực hiện điều này:

  • Trở lại và tin: “Vậy anh em hãy ăn năn và trở lại với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa đi” (Công Vụ 3:19). “Nếu miệng anh em xưng Giê-su là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).
  • Chịu báp-tem: “Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu rỗi; nhưng ai không tin sẽ bị đoán phạt” (Mác 16:16). Qua đức tin và chịu báp-tem, chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi khỏi quyền lực của bóng tối và kết thúc cuộc sống cũ, không tin kính của mình. Một sự sống mới trong ánh sáng của Đức Chúa Trời bắt đầu.

9) Kết quả của sự cứu rỗi:

Nếu chúng ta sống trong ánh sáng của Chúa thì sẽ có bông trái của ánh sáng: yêu thương, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, trung tín, nhu mì, tự chủ.

“Vì bông trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật” (Ê-phê-sô 5:9).

10) Mục đích vinh quang của sự cứu rỗi:

Đức Chúa Trời có một mục đích vinh quang với các Cơ Đốc nhân: Ngài muốn chấm dứt quyền lực của bóng tối thông qua họ và thiết lập vương quốc tuyệt vời của Ngài trên trái đất. “Và làm cho chúng ta trở nên các vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là Cha Ngài” (Khải Huyền 1:6).

“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất