HomeChúa tái lâmMùa gặt cuối cùng

Mùa gặt cuối cùng

Trong video này, chúng ta sẽ nói về mùa gặt cuối cùng của thời đại này. Chúng ta sẽ xem xét khi nào mùa gặt diễn ra và nông sản nào sẽ được thu hoạch.

Khi Chúa Giê-su đến trái đất khoảng 2000 năm trước, Ngài đến như một người gieo hạt giống. Ngài đã gieo những hạt giống là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời vào trong lòng con người. Chúng ta có thể thấy điều này trong sách đầu tiên của Tân Ước, trong sách Ma-thi-ơ chương 13.

Trong sách Khải Huyền, sách cuối của Tân Ước, chúng ta thấy Chúa Giê-su sẽ trở lại. Nhưng lần này, Ngài không đến để gieo mà để gặt bằng một cái lưỡi liềm. Chúng ta có thể đọc thấy điều này trong Khải Huyền chương 14.

Ngày nay, hơn 2000 năm sau, chúng ta không còn sống trong thời kì đầu của giao ước mới nữa, nhưng đang sống ở trong thời kì cuối. Mùa gặt sắp diễn ra.

Ngày nay, có nhiều dấu hiệu của thời đại cho chúng ta biết rằng 7 năm cuối cùng của thời đại này sắp bắt đầu. 7 năm cuối này được chia thành 3.5 năm đầu và 3.5 năm cuối. 3.5 năm cuối được Kinh Thánh trong Khải Huyền 6:17 gọi là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Hầu hết các Cơ Đốc Nhân gọi thời gian này là là Đại Nạn.

Bây giờ chúng ta sẽ đến với mùa gặt trong Khải Huyền 14. Chương này cho chúng ta biết rằng có nhiều hơn một lần thu hoạch và Đức Chúa Trời phân biệt rõ giữa các mùa gặt ấy. Các mùa gặt khác nhau ở chỗ nông sản nào được gặt, thời gian nào, nông sản được cất vào đâu

Chúng ta hãy xem xét những sự khác biệt này.

1) Mùa gặt đầu tiên là mùa thu hoạch các trái đầu mùa.

Khải Huyền 14:1,4. “Tôi nhìn xem, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 144000. … Họ đã được chuộc từ trong loài người, để làm các trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con…”

Trong video trước, chúng ta đã thấy rằng 144000 trái đầu mùa này là những Cơ Đốc Nhân đầu tiên đã đạt đến mức trưởng thành trọn vẹn, trước tất cả những người khác. Đó là lí do họ được gọi là những trái đầu mùa.

Hãy nhìn lại trục thời gian sau.

Vì những trái đầu mùa là những trái chín đầu tiên, nên họ sẽ được gặt đầu tiên và được cất lên núi Si-ôn trên trời, trước ngai của Đức Chúa Trời, ngay trước ngày thịnh nộ lớn của Ngài. Đây là mùa gặt đầu tiên. Để biết thêm về những trái đầu mùa, mời các bạn xem video về 144000 trái đầu mùa trong sách Khải Huyền.

Hãy nhớ rằng không phải tất cả các Cơ Đốc Nhân đều là những trái đầu mùa. Chỉ những người đã đạt đến mức trưởng thành thuộc linh đúng lúc mới là những trái đầu mùa. Cho nên ở mùa gặt đầu tiên, không phải tất cả các Cơ Đốc Nhân đều được cất lên.

Vậy ở mùa gặt đầu tiên chúng ta thấy rằng:

Nông sản nào được gặt? Các trái đầu mùa, chỉ một phần nhỏ trong số các Cơ Đốc Nhân.

Khi nào mùa gặt diễn ra? Ngay trước ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời.

Nông sản được cất vào đâu? Núi Si-ôn thuộc trời, trước ngai của Đức Chúa Trời.

2) Bây giờ chúng ta hãy đến với mùa gặt thứ hai. Đây là mùa gặt dành cho các tín đồ bị bỏ lại.

Khải Huyền chương 14 nói về những người Cơ Đốc Nhân này: “Một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, cất tiếng lớn gọi Đấng ngồi trên mây: Hãy  đưa lưỡi liềm của Ngài ra và gặt đi vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của mình xuống đất và cả đất đều bị gặt”.

Hãy nhìn vào dòng thời gian sau.

Sau khi những trái đầu mùa được cất lên, ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu, và kéo dài trong 3.5 năm. Bởi vì chỉ có những trái đầu mùa được gặt, tức là được cất lên, nên phần lớn Cơ Đốc nhân sẽ bị bỏ lại trên trái đất.

Vì những Cơ Đốc Nhân này vẫn chưa chín, nên họ chưa sẵn sàng cho mùa gặt. Vì thế, họ phải trải qua 3.5 năm thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị bắt bớ bởi con thú, là Kẻ chống Chúa. Mùa màng dưới đất lúc này sẽ trở nên chín nhờ áp lực, sức nóng và bắt bớ.

Gần cuối ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời,  khi kèn thứ bảy được thổi thì mùa màng dưới đất đã chín rồi  và các Cơ Đốc Nhân bị bỏ lại cũng sẽ được gặt và được cất lên giữa không trung.

Câu “cả mặt đất đều bị gặt” cho chúng ta biết rằng tất cả những tín đồ bị bỏ lại trên đất đều được cất lên. Nhưng không giống như những trái đầu mùa, họ không được cất lên trước ngai của Đức Chúa Trời mà được cất lên trên không trung. Ở đó, họ sẽ gặp lại tất cả những người được cất lên trước họ.

Đây chính là điều Phao-lô đã nói đến trong 1. Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 “Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại  không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi”.

Câu Kinh Thánh này không có nghĩa tất cả các Cơ Đốc Nhân đều được cất lên trước ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Ở đây, Phao-lô nói đến mùa gặt chung cho cả trái đất khi tiếng kèn thứ 7 được vang lên. Những Cơ Đốc Nhân bị bỏ lại sẽ được cất lên không trung, chứ không phải lên đến ngai của Đức Chúa Trời. Tại đây họ sẽ trình diện trước tòa án của Đấng Christ và tường trình về mọi điều mình đã làm trong đời sống của mình như 2.Cô-rinh-tô 5:10 đã nói.

Hãy nhớ rằng, tòa án của Đấng Christ không dành cho những người không tin Chúa nhưng dành cho các Cơ Đốc Nhân.

Vậy ở mùa gặt thứ hai, chúng ta thấy rằng.

Nông sản nào được gặt? Tất cả các tín đồ bị bỏ lại.

Khi nào mùa gặt diễn ra? Giai đoạn cuối của ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, khi kèn thứ 7 được thổi.

Nông sản sẽ được cất vào đâu? Trên không trung, trước tòa án của Đấng Christ.

3) Trước khi đến với mùa gặt thứ 3, chúng ta thấy một đoạn nói về những người tử đạo trong Khải Huyền 14 “Đây là lòng kiên nhẫn của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Giê-su. Tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: Hãy viết: Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa! Thánh Linh phán: Phải, như vậy để họ được nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc của mình, vì các việc làm của họ đi theo họ” (câu 12-13).

Trong số những Cơ Đốc Nhân bị bỏ lại, có những người sẽ chống lại con thú, là Kẻ chống Chúa. Họ từ chối thờ phượng nó, nên bị nó giết và trở thành những người tử đạo. Đối với Chúa, những Cơ Đốc Nhân này đã thắng con thú vì họ dũng cảm chống lại nó.

Khải Huyền 15:2 nói về những người tử đạo “Tôi thấy một cái gì như biển bằng pha lê trộn với lửa, những người đã chiến thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đang đứng bên biển pha lê và cầm đàn hạc của Đức Chúa Trời”.

Sau khi bị giết, họ sẽ được cất lên biển pha lê trước ngai của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tử đạo là cơ hội cuối cùng cho các Cơ Đốc Nhân để được đến trước ngai của Đức Chúa Trời. Nếu để lỡ cơ hội này, họ chỉ còn cách được cất lên trên không trung khi kèn thứ 7 được thổi, như chúng ta đã thấy ở mùa gặt thứ hai. Họ sẽ phải trình bày về mọi điều mình đã làm trước tòa án của Đấng Christ.

4) Mùa gặt thứ 3 trong Khải Huyền 14, không nói về những Cơ Đốc Nhân nhưng nói đến những người không tin Chúa, chính xác hơn là các quân đội của mọi nước, những kẻ chiến đấu chống lại Israel ở trận Ha-ma-ghê-đôn.

“Một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra, cũng có một lưỡi liềm bén. Rồi một thiên sứ khác nữa có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra, lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm bén rằng: Hãy đưa lưỡi liềm bén của anh ra và hái những chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì nho đã chín rồi.

Thiên sứ ném lưỡi liềm xuống đất, hái nho trong vườn nho dưới đất và ném vào thùng ép nho lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ép nho ấy bị giày đạp ở ngoài thành; máu trào ra từ trong thùng ép nho, dâng cao đến ngang khớp ngựa, trải dài 1260 dặm” Khải Huyền (14:17-20).

Ở cuối ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, tất cả các quân đội trên trái đất sẽ tập hợp nhau lại để tranh chiến với Jerusalem ở Ha-ma-ghê-đôn. Chúng đã chiếm được toàn bộ Israel và bao vây thành Jerusalem. Nhưng trước khi chúng có thể chiếm lấy Jerusalem, Giê-su Christ sẽ đến với quân đội trên trời của Ngài để tiêu diệt chúng. Nói cách khác, Chúa sẽ hái những chùm nho ở dưới đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 19:15 “Từ miệng Ngài ra một lưỡi gươm bén, để Ngài dùng nó mà đánh các nước. Ngài chăn dắt họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng ép nho của sự thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời toàn năng”.

Đây cũng chính là những điều mà tiên tri Giô-ên nói trong Giô-ên 3:12-13 “Các dân hãy dậy, hãy đi lên thung lũng Giô-sa-phát! Vì tại đó Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân xung quanh. Hãy tra lưỡi liềm vào, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì thùng ép đã đầy; các thùng đã tràn, vì tội ác của chúng lớn!”.

Lời tiên tri trong Xa-cha-ri 14:2-3 cũng được ứng nghiệm trong Khải Huyền 16:14-16

“… chúng đi đến các vua khắp thế giới, để nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng… Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”.

Vậy ở mùa gặt thứ 3, chúng ta thấy rằng.

Nông sản nào được gặt? Quân đội của tất cả các nước.

Khi nào mùa gặt diễn ra? Vào cuối ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời.

Nông sản được cất vào đâu. Thùng ép nho lớn lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ thu hoạch con cái loài người vào lúc cuối của thời đại này. Đầu tiên là các trái đầu mùa, sau đó là những Cơ Đốc Nhân bị bỏ lại và cuối cùng là quân đội các nước.

Bạn muốn thuộc về mùa gặt nào? Thật ra đây không phải là một câu hỏi, vì mỗi người bình thường đều sẽ muốn trở thành những trái đầu mùa. Nhưng nếu chúng ta muốn trở thành những trái đầu mùa, chúng ta phải chuẩn bị từ ngày hôm nay. Chúng ta phải sử dụng thời gian còn lại để Chúa giúp chúng ta trở nên chín. Nhưng thật đáng tiếc là nhiều Cơ Đốc Nhân nghĩ rằng tất cả sẽ được cất lên trước ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói hoàn toàn khác.

Việc chúng ta có được cất lên như những trái đầu mùa hay không phụ thuộc vào việc chúng ta hôm nay chuẩn bị như thế nào.  Thời gian đã gần rồi và lưỡi liềm đang trên đường tới.

(Dịch từ “Die letzte Ernte“)

RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất