Thế giới khủng hoảng – Điều gì không bị rúng động?

Featured Video Play Icon

Phần lớn những gì được coi là không thể thay đổi chỉ vài năm trước đây đang bị rúng động trước mắt chúng ta. Hơn bao giờ hết, câu hỏi được đặt ra: điều gì thực sự kéo dài? Hội Thánh của Chúa Giê-su được coi là vương quốc không thể rúng động của Đức Chúa Trời. Nhưng làm thế nào để Hội Thánh đạt được điều đó? Và Hội Thánh đang chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giê-su như thế nào?