HomeĐức TinCùng một đức tin quý giá

Cùng một đức tin quý giá

Các sứ đồ thời Chúa Giê-su đã không nhận được một đức tin “đặc biệt”. Không, Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng mọi Cơ Đốc nhân đều đã nhận được đức tin quý giá như nhau. Ông nói: „Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Giê-su Christ, gửi những người nhờ sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Giê-su Christ, đã nhận lãnh một đức tin quý giá như chúng tôi“. (2 Phi-e-rơ 1:1).
Đức tin quý giá như thế nào đối với chúng ta? Nếu chúng ta thấy đức tin thực sự là gì, chúng ta sẽ thấy nó vô cùng quý giá. Đức tin mà chúng ta nhận được không gì khác hơn là đức tin của chính Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-su rủa cây vả làm nó bị khô héo, các môn đồ thắc mắc không biết Chúa Giê-su đã làm điều đó như thế nào. Chúa Giê-su đã trả lời gì? „Giê-su trả lời và nói với họ: Hãy có đức tin của Đức Chúa Trời“ (Mác 11:22). Hầu hết các bản Kinh Thánh đều dịch câu này là: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời”, nhưng trong bản gốc Kinh Thánh thực sự nói đến đức tin của Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta là đức tin của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, đức tin đó không là gì ngoài quyền năng của chính Đức Chúa Trời. Đức tin là quyền năng mà Đức Chúa Trời dùng để hành động. Nhờ đức tin, Chúa làm cho kẻ chết sống lại. Bởi đức tin, Đức Chúa Trời đã tạo dựng muôn vật từ hư không. Áp-ra-ham đã tin vào một Đức Chúa Trời kỳ diệu như vậy: „… như có chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng ông đã tin, là Ðấng làm cho kẻ chết sống lại và gọi những điều không có như có rồi“ (Rô-ma 4:17).
Bây giờ tùy thuộc vào chúng ta sử dụng đức tin của Đức Chúa Trời như thế nào. Chúng ta cần phải kích hoạt nó. Chúng ta nên làm gì khi gặp trở ngại trong đời sống thuộc linh? Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những vấn đề lớn giống như một ngọn núi to ngay trước mắt. Gặp trường hợp như vậy thì phải làm gì? Đây là một cơ hội tốt để sử dụng đức tin của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su nói: „Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ gì, thì chẳng những các ngươi làm được việc này cho cây vả, mà ngay cả khi các ngươi bảo hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và ném xuống biển, thì nó sẽ xảy ra như thế“ (Ma-thi-ơ 21:21). Ai sẽ dời ngọn núi sang một bên? Chính chúng ta, nhờ đức tin của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin của Đức Chúa Trời, chúng ta nói với ngọn núi. Lúc đó, đức tin tác động như là sức mạnh của Đức Chúa Trời và di chuyển ngọn núi xuống biển.
Cùng với đức tin, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn nhất (xem 2 Phi-e-rơ 1:3-4). Có rất nhiều lời hứa trong Lời Chúa. Những lời hứa này đang chờ đợi chúng ta lãnh nhận chúng bằng đức tin của Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nên tìm kiếm những lời hứa này và làm chúng trở thành hiện thực bằng đức tin. Vì vậy, đức tin chính là việc thực hiện, như Lời Chúa phán với chúng ta: „Đức tin là việc thực hiện những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình không thấy“ (Hê-bơ-rơ 11:1).
Nhiều Cơ Đốc nhân chỉ tìm kiếm kiến thức và sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Nhưng sau khi thấy đức tin của Đức Chúa Trời có thể làm được gì trong chúng ta, chúng ta bắt đầu tìm kiếm những lời hứa lớn lao nhất mà chúng ta có thể lãnh nhận cho chính mình. Một số lời hứa chúng ta có thể thực hiện được ngay lập tức (ví dụ: sự cứu rỗi). Nhưng những lời hứa khác thì cần thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn của chúng ta để đạt được (ví dụ: trị vì với Đấng Christ trong vương quốc 1000 năm). Chắc chắn rằng đức tin của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta là sức mạnh mà chúng ta cần để thực hiện tất cả những lời hứa này. Chúng ta hãy sử dụng nó thật tốt!
RELATED ARTICLES
8,437FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
8,950SubscribersSubscribe

Bài mới nhất