HomeĐức TinĐiều có từ ban đầu: Lời sự sống

Điều có từ ban đầu: Lời sự sống

Đức Chúa Trời đã cố tình đặt các sách của sứ đồ Giăng ở cuối: Phúc Âm Giăng là Phúc Âm cuối cùng, các thư của Giăng nằm sau các thư của Phao-lô, Phi-e-rơ và Gia-cơ, và sách Khải Huyền của Giăng nằm ở cuối toàn bộ Kinh Thánh. Tại sao? Bởi vì Giăng đưa các tín đồ trở lại với ban đầu. Ban đầu có gì?

„Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Lời là Ðức Chúa Trời… Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng của loài người“ (Giăng 1:1, 4).

Sự sống hay hiểu biết?

Lời Chúa đã ở lúc ban đầu, và trong lời này có sự sống. Mọi người ngày nay đều đang theo đuổi kiến thức. Các Cơ Đốc nhân cũng muốn có nhiều hiểu biết về Kinh Thánh. Nhưng sự hiểu biết này có ích gì nếu họ không có sự sống? Họ biết Lời Chúa nhưng lại không thể sống theo Lời Chúa. Cuối cùng, họ bị đoán phạt vì họ tuy có hiểu biết nhưng không thể làm theo hiểu biết đó. Họ thiếu sự sống. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta cần đến với chính Chúa khi đọc Kinh Thánh. Chỉ khi đó chúng ta mới có sự sống (xem Giăng 10:10).

Anh em có đánh giá cao sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em không? Nếu có, anh em có chăm sóc sự sống này không? Anh em có nhiều hiểu biết và nhiều việc làm, nhưng không có sự sống! Chúa đã phán với Hội Thánh ở Sạt-đe rằng Hội Thánh đã chết (xem Khải huyền 3:1). Đó là vấn đề. Do đó, ở phần đầu của Kinh Thánh, chúng ta thấy hai cây: cây sự sống và cây hiểu biết điều thiện và điều ác. Mọi người đều đánh giá cao sự hiểu biết, nhưng họ không đến với chính Chúa Giê-su để có sự sống. Chúng ta phải đến với cây sự sống!

Khi anh em đọc Lời Chúa, anh em tìm kiếm điều gì? Sự sống hay hiểu biết? Các sứ đồ đã tìm kiếm điều gì? Giăng viết: „Ðiều có từ ban đầu, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời của sự sống“ (1 Giăng 1:1).

Lời sự sống đã được bày tỏ ra

Dĩ nhiên, Giăng viết về Chúa Giê-su Christ, nhưng ông nói đến “lời sự sống”. Tại sao? Bởi vì các sứ đồ không đánh giá cao sự hiện diện thể chất của Chúa Giê-su, nhưng họ quý lời của Ngài hơn. Lời Chúa là Linh và sự sống (xem Giăng 6:63). Khi Chúa Giê-su nói, dân chúng được nuôi dưỡng và thêm sức. Người ta cũng có thể thấy Chúa Giê-su Christ đã sống theo lời Ngài đã nói như thế nào. Ngài nói hoàn toàn khác với các thầy dạy Kinh Thánh. Những lời của Chúa Giê-su và toàn bộ cuộc sống của Ngài đã bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giăng nói trong Phúc Âm Giăng: „Lời đã trở nên xác thịt, ngự giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha“ (Giăng 1:14).

Do đó, Giăng cũng nhấn mạnh trong bức thư của mình rằng chỉ có sự sống thôi thì chưa đủ. Thay vào đó, sự sống phải được bày tỏ. Nếu chúng ta thực sự có sự sống, nó cũng sẽ được biểu lộ. Ông viết: „vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Cha và đã bày tỏ được cho chúng tôi“ (1 Giăng 1:2).

Tương giao: Tham gia vào sự sống

Sự sống của Chúa cũng phải được bày tỏ qua chúng ta ngày nay. Nếu sự sống không thể hiện qua chúng ta, chúng ta không có sự sống. Nếu chúng ta thực sự tham gia vào sự sống của Đấng Christ, sự sống cũng sẽ được bày tỏ. Chúng ta sẽ có sức mạnh để đắc thắng và sống nhờ bởi Ngài. Nó giống như việc ăn uống thể chất: Sau khi ăn một bữa sáng tuyệt vời, anh em sẽ có được sức mạnh cho cả ngày để làm nhiều việc. Sự sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tương giao với Cha và Con, chúng ta được dự phần vào sự sống đời đời. Ông nói tiếp: „Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em để anh em được thông công với chúng tôi; mà chúng tôi thì thông công với Cha, và với Con Ngài là Giê-su Christ“ (1 Giăng 1:3).

Thông công (còn gọi là tương giao) không có nghĩa là chúng ta nói về Kinh Thánh. Không, thông công có nghĩa là “tham gia”. Chúng ta muốn tham gia vào sự sống của Chúa Giê-su! Mỗi khi thông công với Chúa, chúng ta được dự phần vào sự sống của Ngài. Sau đó, chúng ta trải nghiệm niềm vui trọn vẹn: „Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.“ (1 Giăng 1:4).

(Dịch từ bài ‚ Was von Anfang an war: Das Wort des Lebens‘ của Himmlisches-Jerusalem.de)

RELATED ARTICLES
8,446FansLike
303FollowersFollow
7FollowersFollow
45,400SubscribersSubscribe

Bài mới nhất