Sự cứu rỗi không phải bởi việc thiện

Một lần nọ, nhà truyền giáo Spurgeon nói ông không bao giờ muốn trở thành một Cơ Đốc nhân nếu sự cứu rỗi tùy thuộc vào việc làm tốt của ông. Bao nhiêu việc lành của ông cũng không đủ để làm đẹp lòng Thượng Đế. Bởi vì, Thượng Đế là trọn vẹn, cho dù cố gắng hết sức, chúng ta cũng không bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ đạt được mức trọn vẹn của Thượng Đế. Đây không phải là tình trạng tuyệt vọng sao? Nhưng cảm tạ Thượng Đế! Chính Ngài đã chuẩn bị sẵn một phương cách cho chúng ta, Ngài đã gởi Con Ngài đến và hoàn toàn thỏa lòng nơi con Ngài. Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su, chúng ta được cứu rỗi. Cho dù chúng ta có đồi bại, xấu xa như thế nào đi nữa, dù Thượng Đế có bất mãn chúng ta bao nhiêu đi nữa, nhưng khi chúng ta tin Chúa Giê-su thì Ngài phải cứu chúng ta. Bởi qua sự chết trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã thực hiện tất cả mọi công chính cho chúng ta, và sự công chính này làm Thượng Đế hoàn toàn hài lòng.

Phao-lô viết trong thư Rô-ma: “và họ nhờ ân điển Ngài mà được trở nên công chính nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Rô-ma 3:24). “Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi việc làm nữa; nếu không thì ân điển không phải là ân điển” (Rô-ma 11:6). Hai câu trên chỉ cho chúng ta biết rõ rằng chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm. Ân điển và việc làm hoàn toàn đối nghịch nhau. Nguyên tắc của ân điển là sự cứu rỗi không đến từ sự tốt lành của chính chúng ta mà đến từ sự nhân từ của Thượng Đế. Trái lại, nguyên tắc của việc làm là chỉ những người tốt mới được cứu rỗi, còn những người xấu xa thì không được. Theo nguyên tắc này, bạn phải tự cứu chính mình để không bị hư mất. Tuy nhiên, tất cả chúng ta chỉ là những tội nhân, bị bại hoại; bước đi của chúng ta đầy ắp sự xấu xa và tâm trí chúng ta tràn ngập những ý tưởng độc ác. Làm thế nào chúng ta có thể tự giải cứu bằng chính việc làm của mình? Không thể được! Nhưng tạ ơn Thượng Đế: Ngài nhân từ cứu rỗi chúng ta bởi ân điển của Ngài.

Ngày nay, một số người nghĩ rằng Thượng Đế cứu rỗi chúng ta bằng ân điển; dù vậy, việc làm lành của chúng ta cũng đóng một vai trò rất quan trọng bên cạnh ân điển. “Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi việc làm nữa; nếu không thì ân điển không phải là ân điển” (Rô-ma 11:6). Kinh Thánh không nói rằng bạn được cứu rỗi không những từ ân điển mà còn từ công lao của việc làm. Trái lại, việc làm của chúng ta hủy hoại ân điển của Thượng Đế. Hãy nhận lấy ân điển của Thượng Đế với một tấm lòng đầy đức tin và biết ơn. Chỉ những gì Con Thượng Đế hoàn tất trên cây thập tự qua sự chết của Ngài mới có thể cứu rỗi bạn. Ân điển kỳ diệu này được ban tặng cho những người tội lỗi chúng ta một cách miễn phí.

Nhưng vì chúng tôi biết rằng con người được trở nên công chính không phải vì tuân giữ luật pháp, nhưng vì tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su, nên chính chúng tôi đã tin Chúa Cứu Thế Giê-su để được nên công chính bởi tin Chúa Cứu Thế, không phải nhờ vào việc tuân giữ luật pháp; vì chẳng có ai được nên công chính nhờ tuân giữ luật pháp cả” (Ga-la-ti 2:16). “Vì mọi kẻ cậy các việc tuân giữ luật pháp đều bị rủa sả…” (Ga-la-ti 3:10). “Vả lại, không ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Thượng Đế, điều này thật rõ ràng…” (Ga-la-ti 3:11). Giữ luật pháp có nghĩa là chúng ta muốn được nên công chính bởi việc làm tốt. Nhưng Kinh Thánh nói gì với chúng ta qua những câu này? Thậm chí Kinh Thánh nói rằng chúng ta bị rủa sả nếu chúng ta muốn được cứu nhờ làm việc tốt. Chúng ta cũng thấy rằng chẳng ai được nên xưng công chính bởi việc làm. Vậy, tại sao bạn lại nỗ lực để đạt được điều không bao giờ đạt được cả? Chúa đã chết trên cây thập tự cho bạn rồi. Công việc của Chúa đã hoàn tất. Chúa đã trả giá cho chúng ta. Để được cứu rỗi, bạn chỉ cần nhận lấy sự giải cứu mà Chúa đã làm trọn vẹn cho bạn.

Vả, nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Thượng Đế. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta thấy ân điển và đức tin qua những câu trên. Thượng Đế ban ân điển cho chúng ta, điều này có nghĩa là Chúa đã chuẩn bị Đấng Cứu Rỗi và sự cứu chuộc cho chúng ta. Ân điển này quá sâu xa và không thể dò thấu được! Loài người chúng ta không có khả năng tự cứu chính mình. Nhưng Thượng Đế đã làm tất cả vì chúng ta. Ân điển này được thể hiện qua thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể nhận lấy ân điển? Một lần nữa, không bởi việc làm tốt hoặc do sự tự kềm chế bản thân, càng không phải bởi tham dự các buổi lễ nhà thờ mà chính là bởi đức tin. Một mặt, Thượng Đế ban ân điển cho chúng ta, nhưng mặt khác, chúng ta cũng phải nhận lấy ân điển bằng đức tin. Dầu Thượng Đế đã làm tất cả cho chúng ta rồi, nhưng chúng ta cũng không được cứu rỗi trừ khi chúng ta tin.

Tin nghĩa là gì? Tin nghĩa là chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su (Giăng 1:12). Thượng Đế đã chuẩn bị ân điển và nếu bạn chịu tiếp nhận, ân điển thuộc về bạn; sau đó bạn được cứu rỗi.

Tại sao Thượng Đế không cứu loài người dựa vào việc làm? Vì để “cho không ai khoe mình“. Nếu con người được cứu rỗi bởi việc thiện, con người sẽ khoe khoang, không tôn kính Thượng Đế, và không làm vinh hiển Ngài. Tội lỗi xấu xa nhất của loài người là độc lập khỏi Thượng Đế. Loài người quá kiêu ngạo nên họ từ chối ân điển của Thượng Đế.

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện sau. Một người giàu kia nhìn thấy nhiều người nghèo bị lạnh cóng trong mùa đông giá rét. Ông động lòng trắc ẩn nên sai đầy tớ mình đem than đến cho họ. Nhưng gia đình đầu tiên mà người đầy tớ đến khước từ món quà. Họ không nhận vì họ không tin rằng trên đời có một người nhân từ và giàu có như thế lại muốn giúp đỡ họ. Tương tự như vậy, các gia đình khác cũng từ chối món quà. Cuối cùng, một người đàn bà góa vui mừng đón nhận than và bà đã vượt qua được mùa đông giá rét.

Đừng nghi ngờ mà hãy nhận lấy ân điển của Thượng Đế. Ân điển cũng là một tặng phẩm, và nếu bạn tiếp nhận lấy món quà, bạn sẽ được cứu rỗi.

Tôi không muốn làm cho ân điển Thượng Đế trở thành vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính thì Chúa Cứu Thế chịu chết là vô ích” (Ga-la-ti 2:21). Nếu chúng ta có khả năng trở nên công chính bởi việc làm của chúng ta, thì Thượng Đế sai con Ngài đến để chịu chết cho chúng ta là vô ích. Có thể nào Thượng Đế lại dại dột chuẩn bị công việc cứu rỗi để rồi loài người chúng ta cho là không còn cần thiết và không còn hiệu lực nữa. Dù có thật nhiều người không công nhận sự cứu rỗi, sự cứu rỗi vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực của nó.

Chúng ta không được cứu rỗi bởi chính mình cũng chẳng bởi việc thiện (xem trong Ê-phê-sô 2:8-9). Do đó, sự cứu rỗi không tùy thuộc vào việc bạn là người thông minh hay ngu dốt, đạo đức hơn người khác hay thấp hơn người khác, giàu sang hay nghèo khó. Tất cả những đặc điểm này chẳng liên quan gì đến sự cứu rỗi cả. Bạn chỉ cần tiếp nhận ân điển mà thôi. Nhưng nếu bạn không muốn nhận, bạn sẽ bị hư mất dù bạn có thật tốt đi chăng nữa. Bạn hãy xưng nhận mình là một tội nhân. Ngay giây phút này, bạn có thể cầu nguyện cùng Thượng Đế và nói với Ngài rằng bạn tiếp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của bạn. Đừng quả quyết bạn đã được cứu rỗi vì bạn là một “Cơ Đốc nhân”, hoặc vì bạn đã chịu báp-tem hay vì bạn đã tham dự tiệc thánh của Chúa rồi hoặc bạn là người lãnh đạo trong bất cứ cộng đồng Cơ Đốc nào. Tất cả những điều trên không thể nào cứu được bạn. Nếu bạn không tiếp nhận Đấng Cứu Rỗi, Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã chết cho tội lỗi của bạn, thì bạn sẽ không được cứu mà cũng bị hư mất như tất cả những người vô tín cho dù bạn có làm gì đi nữa hay đang khoác địa vị gì trên người. Chỉ duy nhất huyết vô giá của Chúa Giê-su mới có thể che phủ tội lỗi. Chỉ có sự cứu chuộc mà Chúa Giê-su đã hoàn thành trên thập tự giá mới có giá trị và đáng tin cậy mà thôi chứ không phải việc thiện của bạn. Thượng Đế đã ban một sự cứu rỗi duy nhất cho loài người chúng ta và không một điều gì có thể làm giảm giá trị của sự cứu rỗi đó, bất kể bạn có bất chính, xấu xa đến mấy . Bạn chỉ cần nhận lấy sự cứu rỗi này. Bạn hãy xưng nhận rằng bạn là một tội nhân và cầu xin Thượng Đế cứu bạn qua sự chết của Chúa Giê-su. Sau đó, Chúa Giê-su sẽ nói với bạn: “Ai đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).

Watchman Nee

(Dịch từ bản tiếng Đức “Errettung nicht durch gute Werke” của nhà xuất bản Verlag Der Strom, Stuttgart, Đức)

Bài liên quan

In bài