Hội nghị mùa đông 2022: Thư 2 Phi-e-rơ

Qua hội nghị tuyệt vời này, Chúa đã phán với các Hội Thánh của Ngài. Trong lúc mong đợi Chúa đến, chúng ta siêng năng chuẩn bị mình: “Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều […]

Read more

Mười trinh nữ: Sự cứu rỗi tâm hồn

Trong bài trước, chúng ta đã thấy rằng 5 trinh nữ dại cũng tượng trưng cho những Cơ Đốc nhân đã được tái sinh. Họ không phải là những “Cơ Đốc nhân hình thức”, không phải là những người chưa […]

Read more

Tàu Nô-ê, hình bóng của báp-tem

Trong bức thư đầu tiên của mình, sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng câu chuyện về con tàu Nô-ê không chỉ là một tài liệu lịch sử đơn thuần. Đúng hơn, đó là hình ảnh báp-tem trong thời […]

Read more

Chối bỏ sự sống tâm hồn

Trong phần trước, chúng ta đã thấy rằng Phi-e-rơ ngay từ đầu đã phải học để chối bỏ chính mình (sự sống tâm hồn). Ông mới vừa nhận được khải thị rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ, thì chính Sa-tan […]

Read more

Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Giê-su Christ

Phi-e-rơ được nhắc đến nhiều lần trong sách Tân Ước. Chúa đã sử dụng người này ngay từ đầu cho mục đích của Ngài và thậm chí cuối cùng đã biến ông thành một cái nền của bức tường thành […]

Read more

Gia-cơ, đầy tớ của Chúa Giê-su

Gia-cơ bắt đầu bức thư của mình bằng cách nói: “Gia-cơ, đầy tớ Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ …” (Gia-cơ 1:1). Thật ngạc nhiên khi Gia-cơ tự giới thiệu mình là đầy tớ của Chúa Giê-su Christ. Dù […]

Read more

Ma-la-chi: Sứ giả của Ta

Người ta không biết liệu Ma-la-chi là tên của một tiên tri hay tiên tri này có một cái tên khác. Nhưng dù ai đã viết sách Ma-la-chi đi nữa thì người đó là sứ giả của Chúa. Từ “Ma-la-chi” […]

Read more
1 2 3 4 6